Je bent hier: Home / Voorzieningen

Voorzieningen

Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard
It Kleaster 1 in  Wytgaard
058-763 45 13
www.itkleaster.uwartsonline.nl

Afspraken maken
058-763 45 13 (bellen tussen 8:00-10:00)
Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112

Medicatie Apotheek Buitenhove
Aanvragen (herhaal)recepten:
Telefonisch via 058-763 45 13 (keuze 2)
Via het herhaalreceptenformulier op www.itkleaster.uwartsonline.nl

Doarpsskoalle Wurdum + Kinderopvang SKF
Theodorus Beekhuisstrjitte 2-4
9088 AS Wirdum
058 255 14 56

Dorpshuis De Golle
Swichumerdyk 1
9088 AP Wirdum
info@degolle.nl

Voor reserveren van een ruimte: dorpshuis.degolle@gmail.com of Henk Grendel 06-145 584 75

PKN Gemeente Sint Martinuskerk
Hof 14
9088 AM Wirdum
kerkinwirdum@gmail.com
www.kerkinwirdum.com

Reserveren Duofiets
Erika Wijbenga 06 413 722 57
doarpsfyts@gmail.com

Superrr

Wijkagent
Onze wijkagent is Marieke Zweers
0900-884 Online contactformulier

Dorpenteam (gevestigd in Grou)
De Muldyk 1
9001 XV Grou
0566 625 151

Ondernemersvereniging De Schakel
De dorpen Wytgaard, Wirdum en Swichum hebben een gezamenlijke ondernemersvereniging De Schakel. Bij de Schakel kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidies voor projecten en activiteiten die ten goede komen aan de leefbaarheid in de drie dorpen. Daarnaast heeft de ondernemersvereniging een springkussen, dat gratis te lenen is door de leden en verenigingen uit de drie dorpen.
De Schakel is te bereiken via: deschakelwws@gmail.com

Klachtennummer gemeente Leeuwarden: 14058