Agenda

  • Donderdag 14 februari: Nifelmiddei
  • Donderdag 28 februari: Samen eten UVV-PKN
  • Vrijdag 1 maart: Maatschutjassen
  • Zaterdag 2 maart: Ontmoeting en gesprek over dorpskerk

Melle Mol

Lorem

Nee, burgemeester is niks voor mij; die ketting is veel te zwaar. Maar ik zou wel wethouder willen zijn met graaf- en grondwerk in mijn portefeuille.

Informatie Tuorkefretter

Abonnementen en advertenties

Rob Broersma G. Emersontrjitte 12 Wirdum

db.wurdum.swichum@gmail.com


Redactieadres

Legedyk 16 Wirdum

Kopij voor de 1e van de maand mailen naar tuorkepost@hotmail.com


Redactie

Sietze Vlieg

Alwien de Boer (lid dorpsbelang)

Ralph Ferwerda

Wytske Hoekstra

Hendrik Hiemstra (lay-out)