Agenda

  • Woensdag 30 oktober: Informatiebijeenkomst rondom uitvaart, testament en erfenis
  • Donderdag 31 oktober: UVV/PKN Wietze van der Land over zijn campertocht
  • Vrijdag 8 november: Maatschutjassen
  • Dinsdag 12 november: Koffie- en theeschenkerij met sjoelen

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Informatie Tuorkefretter

Abonnementen en advertenties

Rob Broersma G. Emersontrjitte 12 Wirdum

db.wurdum.swichum@gmail.com


Redactieadres

Legedyk 16 Wirdum

Kopij voor de 1e van de maand mailen naar tuorkepost@hotmail.com


Redactie

Sietze Vlieg

Alwien de Boer (lid dorpsbelang)

Wytske Hoekstra

Hendrik Hiemstra (lay-out)