Je bent hier: Home / Project / Wirdum en Swichum groen en regenklaar

Wirdum en Swichum groen en regenklaar

Campagne “Wirdum en Swichum groen en regenklaar”

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land, met als gevolg dat de riolering in ons dorp dat niet altijd aan kan. Dit heeft tot gevolg dat het rioolwater via nooduitlaten (overstorten) in het oppervlaktewater terecht komt. Dit is voor het watermilieu erg schadelijk. Als we niks doen, komt dit steeds vaker voor. Ook verdwijnen in een snel  tempo veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.  Tijd voor actie!

Dorpsbelang Wirdum-Swichum wil met de campagne “Wirdum en Swichum groen en regenklaar” de inwoners van Wirdum en Swichum stimuleren en ondersteunen in het groen en regenklaar maken van onze tuinen.

Wat gaan we doen
Het verharden van tuinen vergroot het risico op wateroverlast. Het water moet weg kunnen in de ondergrond en bij voorkeur niet in het riool. Hiervoor kun je in je eigen tuin kleine of grote maatregelen nemen om het regenwater direct nuttig toe te passen.

Dorpsbelang wil de komende maanden verschillende acties organiseren in het kader van deze campagne.

Operatie Steenbreek

Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, met minder tegels voorkom je daarom natte voeten. Dit zorgt ook nog eens voor een koelere tuin in de zomer. En mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Kijk eens goed rond in je eigen tuin. Zijn al die tegels wel nodig? Om een steentje bij te kunnen dragen, of een begin te maken voor meer vergroening in de tuin, organiseert Dorpsbelang op zaterdag 24 oktober samen met de Werkgroep Groen en de Gemeente Leeuwarden “Operatie steenbreek”. Houd hiervoor ook de Tuorkefretter van oktober, de website en uw brievenbus in de gaten.

Regentonnenactie

Een regenton is de meest eenvoudige en makkelijkste manier om regenwater op te vangen en later te kunnen gebruiken. Dorpsbelang wil iedereen die een regenton zou willen aanschaffen en installeren ondersteunen. Iedereen die een regenton aanschaft kan nu al via de gemeente een subsidie aanvragen. Deze subsidie gaan wij ophogen met een bedrag vanuit dorpsbelang. In de Tuorkefretter van oktober zal u hierover een uitgebreide informatiebrief met een voucher ontvangen.