Agenda

  • Dinsdag 23 april: Jaarvergadering UVV
  • Woensdag 24 en donderdag 25 april: Suikerbroodactie de brassband
  • Zaterdag 27 april: Jeu de Boules
  • Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

Melle Mol

Lorem

Dat ynformaasjeboard hat neffes my ek net safolle te fertellen. As falt der yn Wurdum en Swichum neat te belibjen?

Organisaties

Organisaties

Informatie/tekst pagina over de organisiaties in Wirdum, Swichum, e.o.

Buurtagent
Marieke Zweers

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.politie.nl/friesland. Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief).

PKN-gemeente Predikant Ds. W. de Boer-Romkema wiebrigdeboer@cs.com

Ziekenhuisvervoer UVV U. Postmus 2552192 H. Kootstra-Woudstra 2551815

Klachtennummer Gemeente Leeuwarden 14058