Agenda

  • Woensdag 30 oktober: Informatiebijeenkomst rondom uitvaart, testament en erfenis
  • Donderdag 31 oktober: UVV/PKN Wietze van der Land over zijn campertocht
  • Vrijdag 8 november: Maatschutjassen
  • Dinsdag 12 november: Koffie- en theeschenkerij met sjoelen

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Organisaties

Organisaties

Informatie/tekst pagina over de organisiaties in Wirdum, Swichum, e.o.

Buurtagent
Marieke Zweers

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.politie.nl/friesland. Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief).

PKN-gemeente Predikant Ds. W. de Boer-Romkema wiebrigdeboer@cs.com

Ziekenhuisvervoer UVV U. Postmus 2552192 H. Kootstra-Woudstra 2551815

Klachtennummer Gemeente Leeuwarden 14058