Agenda

  • Donderdag 14 februari: Nifelmiddei
  • Donderdag 28 februari: Samen eten UVV-PKN
  • Vrijdag 1 maart: Maatschutjassen
  • Zaterdag 2 maart: Ontmoeting en gesprek over dorpskerk

Melle Mol

Lorem

Nee, burgemeester is niks voor mij; die ketting is veel te zwaar. Maar ik zou wel wethouder willen zijn met graaf- en grondwerk in mijn portefeuille.

Organisaties

Organisaties

Informatie/tekst pagina over de organisiaties in Wirdum, Swichum, e.o.

Buurtagent
Marieke Zweers

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.politie.nl/friesland. Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief).

PKN-gemeente Predikant Ds. W. de Boer-Romkema wiebrigdeboer@cs.com

Ziekenhuisvervoer UVV U. Postmus 2552192 H. Kootstra-Woudstra 2551815

Klachtennummer Gemeente Leeuwarden 14058