Je bent hier: Home / Werkzaamheden Ayttadyk Swichum

Werkzaamheden Ayttadyk Swichum

Van maandag 31 mei t/m donderdag 23 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de Ayttadyk te Swichum . Dit is het gedeelte tussen de Wergeasterdyk en Swichum
De asfaltverharding wordt vernieuwd. Langs de asfaltverharding wordt aan beide kanten een verharding van bermbeton aangebracht.

Gedurende de werkzaamheden is de weg gestremd voor doorgaand verkeer.
Dit verkeer wordt omgeleid.

De dammen naar de weilanden zijn gedurende de werkzaamheden beperkt bereikbaar. Tijdens het frezen en asfalteren zijn de landbouwpercelen niet bereikbaar vanaf de Ayttadyk.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd

- Van maandag 31 mei t/m vrijdag 11 juni (wk22,23)
Fase 1 Werkzaamheden ter hoogte van de Wergeasterdyk
- Van maandag 14 juni t/m vrijdag 23 juli (wk 24 t/m 29)
Fase 2 en fase 3
Het frezen en asfalteren van fase 2 en 3 vindt plaats van maandag 14 juni t/m dinsdag 22 juni .

Fase 2 :Dit is het wegvak tussen de oude Wergeasterdyk richting Goutum en de betonreed naar Ayttaddyk 10 .
Fase 3 :Dit is het wegvak tussen de betonreed naar Ayttadyk 10 en Swichum.
De werkzaamheden vinden wisselend plaats in fase 2 en fase 3 , zodat Ayttadyk 10 ,17 wisselend bereikbaar zijn vanaf Swichum of Wergea.

Vragen?
Als u vragen heeft over de uitvoering ?
Dan kunt u contact opnemen met via het telefoonnummer 06-43365343 of 14058.

Met vriendelijke groet, Haije Stellingwerf
Gemeente Leeuwarden

Omleiding en route tijdens fase 1

Omleiding en route tijdens fase 2

Omleiding en route tijdens fase 3