Je bent hier: Home / Werkgroep: Bij voetbalvelden meest positieve plek voor MFA

Werkgroep: Bij voetbalvelden meest positieve plek voor MFA

Het sportveld bij WWS is de meest geschikte locatie voor een nieuw te bouwen multi-functionele accommodatie (MFA). Tot die conclusie komt de werkgroep na een zorgvuldige scan van de mogelijkheden.

De locaties die de werkgroep (bestaand uit Johan Kruiger, Frank Krol, Geertje Talsma, Sjors Hempenius en Sander de Kroon) heeft meegewogen zijn: waar de huidige scholen staan, bij de voetbalvelden, de Golle, oostelijk van de Emersonstrjitte, op Hekkemieden, voormalige melkfabriek, tegenover de fabriek, achter de Legedyk, westelijk van WWS, het trapveldje of aan de Werpsterdyk. De locaties zijn beoordeeld op bestemmingsplan en beleid, voldoende ruimte, verkeer en veiligheid, ruimtelijke uitgangspunten, omgevingsfactoren (waaronder milieu) en eigendomssituatie.

De verschillende locaties kregen punten per onderdeel. Het sportveld bij WWS scoorde het hoogste aantal punten (52), gevolgd door de huidige locatie van de scholen (48). In het eerste geval moet er een herverdeling plaatsvinden van de velden. In het tweede geval kunnen school en sport niet met elkaar worden gecombineerd. Op een derde plaats eindigde het perceel oostelijk van de Emersonstraat (40 punten). Die grond is particulier bezit en heeft als nadeel dat niet alles onder één dak kan.

Alles onder een dak

‘Wij zien bij voetvalvelden de beste mogelijkheden. Het is de enige locatie waar je alles onder één dak kunt krijgen’, geeft Johan Kruiger aan. Samen met schooldirecteur Sjoukje Kalsbeek verzorgde hij de presentatie. Met de nieuwbouw is in totaal 3.100 vierkante meter gemoeid: 1.000 voor de integrale kindcentrum, 1.000 vierkante meter voor het gymlokaal (inclusief kleedruimte), 600 vierkante meter buitenspeelruimte en 500 vierkante meter parkeerplaats.

De werkgroep presenteerde ook een mogelijke herindeling van het WWS-terrein, waarbij gestreefd is naar een zo groot mogelijke afstand tussen het MFA en de bestaande bebouwing. De achterkant van het gymlokaal is gesitueerd richting Emersonstraat. De bestaande kleedkamers van WWS worden geïntegreerd in de nieuwbouw. De voorzijde van de school ligt richting Leeuwarden en van daaruit is het zicht op de voetbalvelden. Een deel van de voetbalvelden wordt opgeofferd voor de nieuwbouw. Het halen en brengen met de auto gaat via de Fisherstrjitte en Loodyk en de bevoorrading via de Emersonstrjitte.

‘Als werkgroep hebben we het gevoel op de goede koers te zitten’, vervolgt Kruiger. ‘Maar we zijn ons er ook van bewust dat het stichten van een MFA op het terrein van WWS effect kan hebben op je eigen situatie.’ De werkgroep wil haar analyse samen met een financiële onderbouwing in maart presenteren aan de gemeente. Belangrijk pluspunt van nieuwbouw noemt Kruiger dat er locaties vrij komen die kunnen worden verkocht. ‘Dat maakt de business-case interessanter.’

De scholen in Wirdum komen officieel pas in 2028 in aanmerking voor nieuwbouw. De wethouder heeft echter in een gesprek aangegeven dat dat naar voren kan worden gehaald, wanneer het dorp komt met een goed plan. Kruiger: ‘Hoe beter de energie vanuit het dorp, des te sneller kan het worden opgepakt.’ Een van de aanbevelingen zal zijn om de buurt nauw te betrekken bij de uitvoering van de pannen. Het streven is dat eind 2023 een klap wordt gegeven op de plannen.

Achtergrond

Er wordt al een aantal jaren gesproken over een multi-functionele accommodatie. De huidige tijd met enorm hoge energiekosten en inflatie maken de urgentie groter dan ooit. Dat geldt voor de Golle, voor voetbalvereniging WWS, maar zeker ook voor de beide locaties van de scholen. Zowel de school als een dorpscentrum vervullen een cruciale rol in de leefbaarheid van een dorp. Ze dragen beide bij aan een meer leefbaarheid en vitaliteit. Verder biedt een gezamenlijk onderkomen kansen om de krachten van verschillende verenigingen te bundelen in een omni(sport)vereniging. Dat schept ook kansen om het groeiende tekort aan vrijwilligers op te vangen.

De school telt op dit moment 100 leerlingen. De Doarpsskoalle in Wirdum biedt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang. De mogelijkheid om met de kinderen te bewegen vindt de Doarpsskoalle belangrijk. Ze hecht daarom grote waarde aan een eigen gymlokaal. De kracht van een multifunctioneel gebouw, geeft de werkgroep aan, zit in het feit dat partijen elkaars ruimten kunnen gebruiken.

DB Wirdum – Swichum