Je bent hier: Home / Stremming fietspad Techumerpaad

Stremming fietspad Techumerpaad

De grondwerkzaamheden voor het buurtschap Unia in De Zuidlanden zijn
inmiddels begonnen. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad
Techumerpaad door dit plangebied gestremd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit
fietspad met regelmaat door de bewoners van uw dorp wordt gebruikt. Daarom
vertellen wij u hier in deze brief graag meer over.

Unia (fase 1)
Het buurtschap Unia is het vijfde buurtschap in De Zuidlanden.
Unia wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Duurzaamheid zit
verweven in het plan en daarmee is het ambitieus en toekomstbestendig.
Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug. De thema’s zijn
materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en
ecologie.

Inmiddels is het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Dit
betekent dat eerst de grondwerkzaamheden gaan beginnen.

Planning grondwerkzaamheden
Begin maart is Firma De Waard b.v. uit Zeewolde begonnen met de
grondwerkzaamheden.
De grondwerkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste
fase richt het werk zich op het noordelijk gedeelte van het plandeel Unia. In de
tweede fase wordt het werk uitgevoerd in het zuidelijke gedeelte.
Er worden per fase lokale ophogingen aangebracht om de zogenaamde
restzettingen van de bestaande ondergrond te verkleinen.

Stremming fietspad
Voor de veiligheid van het fietsverkeer is ervoor gekozen om tijdens de
werkzaamheden het fietspad te stremmen. Dit houdt in dat het fietsverkeer
omgeleid wordt.
Op dit moment verwachten we dat de stremming tot en met week 28 duurt.
Helaas is in deze fase van de ontwikkeling moeilijk in te schatten hoe lang dit
echt gaat duren. Houdt u daarom de toekomstige borden langs de fietsroute
goed in de gaten en onze website www.dezuidlanden.nl/unia. Hierop vindt u de
actuele informatie rondom de stremming.

Tot slot
Heeft u nog aanvullende vragen over deze brief?
Stelt u deze gerust. U kunt ons bereiken via info@dezuidlanden.nl of 058 233 40
44.

Wolter Boerema,
Projectleider De Zuidlanden/Unia