Je bent hier: Home / Ontwikkeling van Middelsee en bereikbaarheid fietsroutes

Ontwikkeling van Middelsee en bereikbaarheid fietsroutes

In Middelsee wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van 3200 woningen. Dit betekent al enige tijd dat er voor de fietsroutes wijzingen, stremmingen en omleidingen zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit voor fietsers en andere weggebruikers op sommige momenten ten koste gaat van het fietsgemak en de bereikbaarheid. Helaas zullen er de komende tijd nog wel eens vaker omleidingen of stremmingen zijn. Er rijdt op sommige momenten groot en zwaar vrachtverkeer. Dan is het belangrijk dat we de omgeving veilig houden voor alle weggebruikers. We maken daarom ook afspraken met deze aannemers. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet achteruit het werkterrein verlaten, ze moeten stapvoets rijden en ze moeten met schone banden rijden.

We hebben een overzicht gemaakt van de fietsverbindingen door Middelsee. In dit overzicht leest u terug tot wanneer een fietspad is gesloten of wanneer er een nieuw gedeelte wordt geopend. We hopen dat u door dit overzicht iets beter inzicht krijgt in de planning hiervan. Uiteraard worden omleidingen en stremmingen altijd tijdig met borden op de route zichtbaar.

Unia

Daarnaast wordt er ook in De Zuidlanden nog volop gebouwd. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van het buurtschap Unia. In het bericht in de bijlage leest u hier meer over.

Tot slot

Algemene en actuele informatie over werkzaamheden in Middelsee leest u hier: Bewonersinformatie – Middelsee.

Planning bouwrijp maken Unia en fietspad

Fietsroutes vanuit het zuiden