Bewoners en bezoekers van Fryslân moeten zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Daarom investeerden we de afgelopen jaren in het Friese wegennet. De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is, na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Centrale As en de verbetering van de N381, het grootste bestaande knelpunt op provinciale wegen. De maximale snelheid is 80 kilometer per uur. We onderzoeken hoe we deze weg kunnen verbeteren.

Via deze link kan u meer lezen over het onderzoek en de verdere stappen.

Ook kan u het onderzoek tot nu toe nalezen in het infoblad wat wij hebben ontvangen.