Je bent hier: Home / Nieuws vanuit dorpsbelang – november

Nieuws vanuit dorpsbelang – november

Oproep

Dorpsbelang is naar nieuwe bestuursleden op zoek. Het is superleuk om je in te zetten voor het dorp, je hoort alle ontwikkelingen en kunt daarop invloed uitoefenen voor het dorp. Soms is ‘t ook gewoon gezellig en hoor je de nieuwtjes. Op dit moment zijn er bestuursleden die al in de ‘overuren’ zitten; zo leuk vinden ze het. Toch is het wel gewenst om te wisselen. Heb je interesse, schroom niet om contact op te nemen. Dat kan via db.wirdum.swichum@gmail.com of via één van de bestuursleden.

Bezoek uit het stadhuis

Sinds Sybrand Buma eind augustus als nieuwe burgervader is geïnstalleerd, heeft hij ongetwijfeld veel bijgeleerd over de gang van zaken in het Leeuwarder stadhuis. Een stadskantoor vol ambtenaren zal hem adviseren, maar om echt te weten hoe het zit, daarvoor moest hij eerst alle wijken en dorpen in de gemeente bezoeken.

Op 12 oktober bezocht hij Wirdum en Swichum. Tijdens dit bezoek werd hij per sloep rondgeleid door Dorpsbelang en het Golle-bestuur. Naast een bescheiden stukje historie, werden vooral hedendaagse thema’s besproken. Zo werd er uitgebreid stil gestaan bij het terrein waar voorheen de tennisbaan lag, werd de mogelijke fusie van de scholen besproken, zijn de toekomstige uitdagingen van de Golle besproken en werd de Wirdumerbaai bezocht.

Natuurlijk wilde de burgemeester ook de bewoners ontmoeten. Dit werd, na het aanschouwen van de kerk, onder het genot van een kop koffie en wat lekkers bij Duhoux dan ook aangegrepen door de burgervader om iedereen hier de hand te schudden en kennis te maken. Helaas moest Sybrand Buma daarna weer verder, want ook in Wytgaard wilde men zich van zijn beste kant laten zien aan onze nieuwe burgemeester.

Ligplaatsen en passantenhaven

Op 2 oktober hebben we een dorpsbijeenkomst gehad. Ons voorstel is naar aanleiding van het dorpsgesprek nog wat bijgesteld. Iedereen die interesse heeft kan zich met het inschrijf-/contractformulier aanmelden. Het formulier is opgenomen als middenpagina van dit nummer maar is ook via onze website te downloaden.

Heb je interesse voor één van de zes beschikbare ligplaatsen vul het formulier dan in en stuur het naar db.wurdum.swichum@gmail.com of stuur het naar de secretaris van Dorpsbelang, p.a. G. Emersonstrjitte 20 te Wirdum.

  1. Intekenen kan dit eerste jaar tot 1 december.

Nieuwe invulling tennisbaan

Helaas zien we geen mogelijkheden om ons plan te vervolgen. Gemeente en Wetterskip kunnen tot ons spijt geen bijdrage leveren in de kosten. Onze conclusie is dat het daardoor niet haalbaar gaat worden. We hebben dit gemeld bij de gemeente met verzoek om het terrein nu netjes te maken.

Fusie en koppelkansen voor MFC

In november verwachten we een eerste bijeenkomst met belanghebbenden uit het dorp te hebben om de kansen voor een multifunctioneel-centrum te verkennen. Dit om in samenhang met het fusieproces van de scholen te kijken of ook andere voorzieningen daarbij aangehaakt kunnen worden. Win-win situaties. Zoiets heb je niet zo maar voor elkaar en als eerste stap willen we meewerken aan een verkenning.

Dorpenvisie 2020-2030

Na de nieuwjaarsbijeenkomst en de inventarisatie van wensen tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn alle opmerkingen meegenomen in een conceptversie van onze nieuwe dorpenvisie. Deze versie zal binnenkort aan de deelnemers van de inventarisatieavond worden gestuurd voor een tweede mogelijkheid tot meelezen. Daarna zal de dorpenvisie tijdens de ALV in 2020 door onze leden goedgekeurd kunnen worden.

Namens Dorpsbelang,

Leoni Lesterhuis-Bouma en Johan Kruiger