Je bent hier: Home / Nieuws vanuit Dorpsbelang december

Nieuws vanuit Dorpsbelang december

Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen aan Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2020
Op vrijdag 17 januari 2020 van 20 tot 22 uur houdt Dorpsbelang de nieuwjaarsreceptie. Dit zal plaatsvinden in De Golle. Iedereen is van harte welkom.

Oproep
Dorpsbelang is nog steeds naar nieuwe bestuursleden op zoek. Het is super leuk om je in te zetten voor het dorp, je hoort alle ontwikkelingen en kunt daarop invloed uitoefenen voor het dorp. Soms is ‘t ook gewoon gezellig en hoor je de nieuwtjes. Op dit moment zijn er bestuursleden die al in de ‘overuren’ zitten; zo leuk vinden ze het. Toch is het wel gewenst om te wisselen. Heb je interesse, schroom niet om contact op te nemen. Dat kan via db.wirdum.swichum@gmail.com of via één van de bestuursleden.

Ligplaatsen en passantenhaven
Er zijn aanmeldingen binnengekomen voor de ligplaatsen nabij de passantenhaven. Met deze aanmeldingen gaan we verder en we zullen met de betreffende personen contact opnemen.

Kansen voor MFC
Een eerste gesprek om bij het fusieproces van de scholen aan te haken, is in november gevoerd. De interesse om dit nader te verkennen is bevestigd en de belanghebbenden (naast werkgroepleden vanuit de scholen, waren De Golle, WWS en de PKN vertegenwoordigd) gaan kijken op welke manier dat zou kunnen. Een eerste actie daarvoor is dat ieder nu vanuit zijn eigen situatie gaat beoordelen welke kansen dit kan opleveren. Denk daarbij aan voordelen voor betere huisvesting (slimmer en duurzamer), het beter benutten van die huisvesting en het meer met elkaar samenwerken. Oftewel en zoals eerder geschreven, kunnen we een win-win situatie behalen.
De bedoeling is dat de belanghebbenden in januari weer bij elkaar komen voor een vervolggesprek. Er zal naar verwachting daarna ook spoedig contact gezocht worden met de gemeente om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Informatiebord entree dorp
We hebben besloten om door te gaan met de aanschaf van een nieuw informatiebord bij de entree van het dorp. Dit met financiële steun van de PKN, De Golle en Ondernemersvereniging De Schakel.

Uitbreiding carpool
Afgelopen donderdag 28 november werd de uitbreiding van de carpoolplek officieel gevierd. Het was een bescheiden feestje georganiseerd door de gemeente. Onze dorpenwethouder Friso Douwstra voerde het woord en daarna mochten de aanwezigen met een zaadbommetje de openingshandeling verrichten. Een leuk gebaar en ook wel passend omdat bij de uitbreiding is gekozen voor grasbetontegels. Dat houdt het wat groen en is qua waterberging ook slimmer.

Jeugdsoos
In november kregen we bezoek van bestuursleden van de jeugdsoos. Ze spraken ons bij over hoe het gaat en dat ze zich graag willen inspannen om de soos nieuw élan te geven. ‘t Is voor hun de hoogste tijd om er wat aan te doen. We kunnen ons dat voorstellen omdat er binnen het dorp wel een leuke plek moet zijn voor de jeugd. Het zoeken naar mogelijkheden zal voor zover het de huisvesting betreft, vooral ook in samenspraak met De Golle moeten. We hopen dat het gaat lukken en merkten in ieder geval al wel dat ze weer enorme inzet hebben gedaan voor een spokentocht in en rond Wirdum. Zag er griezelig gezellig uit!

Hufterig gedrag
Spreken we elkaar aan op hufterig gedrag? Liever niet, dat is zo betuttelend en je wilt geen politieagentje spelen. Vanuit Dorpsbelang zijn we daar ook terughoudend in. Bovendien wat is het effect van een oproep als ‘mensen, rij niet zo hard’ of ‘parkeer nu eens op de juiste plek’. Nul komma nul.
Dus we zeggen maar niks, maar misschien is het toch tijd voor een heroverweging. Want soms gebeurt er iets hufterigs waarbij je niet weet wie je moet aanspreken. Dat is irritant en daarom melden we het hier:

1. Bij de Werpsterhoek, in de bocht naar het klinkerweggetje lag laatst een stapel stenen die iemand daar met ander grofvuil had gestort. Gelukkig heeft de gemeente dit inmiddels weggehaald. Fijn. Maar het is toch van de zotte dat iemand dit hier stort. Nu blijkt (door diezelfde persoon?) deze locatie inmiddels ook gepromoveerd te zijn tot stortplaats voor coniferen en takken. Rij toch met je karretje gewoon naar de milieustort!

2. Vuurwerk in het holst van de nacht van 1 december. Harde knallen, logé-hond in paniek en oliebollen nog niet klaar. Wie het deed, geen idee maar je bent een maand te vroeg!

Om het gezellig te houden en denkend dat de meeste mensen deugen (volgens schrijver Rutger Bregman is dat zo) pleiten we voor minder hufterig gedrag.

Sfeervolle kerstdagen met nieuwe lampen
Viel het jullie ook op? De kerk wordt ‘s avonds aangelicht met nieuwe lampen. Dankzij de inzet van de Stichting Wirdumer Klokken. Het is een fraai plaatje en dat zal vast bijdragen tot een heel sfeervolle kerstdagen.

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger