Je bent hier: Home / Nieuws vanuit Dorpsbelang

Nieuws vanuit Dorpsbelang

Als u dit leest is de laatste netwerkbijeenkomst op 12 juni alweer geweest. Naast sprekers zijn er initiatiefnemers geweest, die ons meenamen in activiteiten die ze (verder) uit willen werken. Er zal een update geweest zijn door een afgevaardigde van de gemeente Leeuwarden over de stand van zaken in de nieuwbouw bij Hikkemieden. En de netwerkbijeenkomst is ook gebruikt voor een korte jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering): het moment voor verantwoording van Dorpsbelang naar u toe voor het gevoerde (financiƫle) beleid en uitgevoerde activiteiten. En natuurlijk is er een korte
vooruitblik.

Heeft u de netwerkbijeenkomst gemist? Jammer! Maar de volgende is op 11 september 2024. Noteer die datum alvast in uw agenda dan mist u niet nog een keer. Gelet op de sfeer, de activiteiten die voorgesteld worden door inwoners van Wirdum en Swichum en de mogelijkheid voor aanwezigen die plannen door Dorpsbelang wel of niet financieel te ondersteunen, maakt het meer dan de moeite waarde om erbij te zijn. In de volgende Tuorkefretter zal uiteraard een korte samenvatting komen van deze afgelopen netwerkbijeenkomst. De plannen rond de realisatie van een MFC in Wirdum gaan gestaag voort. Onlangs is haalbaarheidsonderzoek opgesteld en bij de stuurgroep MFC aangeleverd. Een kleine afvaardiging van de stuurgroep is in Tietjerk op bezoek geweest voor informatie-uitwisseling over het nieuw te bouwen MFC. Er is gesproken over waar zij tegenaan gelopen zijn en er zijn tips gegeven die door ons gebruikt kunnen worden. Al met al een waardevol bezoek. De voortgang van het MFC zal in de afgelopen netwerkbijeenkomst door de commissieleden met de aanwezigen zijn gedeeld. Verder zal er in de volgende edities van de Tuorkefretter ongetwijfeld nog aandacht worden gegeven aan dit onderwerp.

Vanuit Dorpsbelang wensen wij iedereen een fijne zomer en vakantie toe. En we hopen u weer te zien
op onze netwerkbijeenkomsten.

Namens Dorpsbelang,
Sjors Hempenius