Je bent hier: Home / Nieuws vanuit dorpsbelang

Nieuws vanuit dorpsbelang

Dorpsbelang heeft het nieuwe jaar ingeluid met de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari jongstleden. Naast alle goede wensen over en weer was het ook een gezellig samenzijn. De opkomst viel met 17 mensen wel een beetje tegen. Dat lag wellicht aan het tijdstip: op een vrijdag tussen 16:00 en 19:00 uur. Dorpsbelang beraadt zich hoe ze het volgend jaar zal doen. Suggesties van uw kant zijn zeer welkom.

In de laatste netwerkbijeenkomst van Dorpsbelang heeft Wieger Bloem verteld dat hij samen met Jochem Hoekstra en zoon Sytze Bloem een fotoboek van historisch Wirdum aan het samenstellen is. Een geweldig initiatief en fantastisch dat zij daar energie en tijd in steken.

MFC
De plannen voor de realisering van een MFC in Wirdum op het WWS komen in een nieuw stadium. Er zijn afgelopen december in een overlegsessie met werkgroepen belangrijke adviezen en ideeën opgehaald. Besloten is dat een groot deel van de adviezen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. De volgende handeling is een bestuurlijk overleg met wethouder Hein de Haan (ruimtelijke ontwikkeling) en wethouder Nathalie Kramers (onderwijs) gevolgd door een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een externe organisatie. Het onderzoek zal verdere verfijning moeten geven aan het Programma van Eisen en de financiële haalbaarheid.

Verlichting
Dorpsbelang heeft het bericht van de gemeente Leeuwarden ontvangen dat in maart 2024 lichtmasten worden geplaatst aan de fietspaden van en naar Wirdum. Verder zal ook de onverlichte overgang met de voorrangsweg worden verlicht!

Dorpsbelang