Je bent hier: Home / Nieuws van Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

Op de afgelopen bestuursvergadering van Dorpsbelang is er bezoek geweest van een vertegenwoordiging van Centerrr. De leiding van Centerrr wil zaken rond de zorg aanpakken met hun medewerkers. Om daar inhoud aan te geven overwegen ze diensten aan te bieden zoals: hond uitlaten, werkzaamheden dierenweide, tuin(tje) onderhoud. Ze hopen één aanspreekpunt te vinden voor de diverse hulpvragen in het dorp. Uiteindelijke doel is om meerwaarde te bieden voor de
inwoners en de medewerkers. Ze gaan nu contact maken met personen en/of organisaties die voor verdere ondersteuning kunnen zorgen.

Afgelopen 25 maart is er weer een netwerkbijeenkomst geweest. Met een viertal pitches en een behoorlijke opkomst waar wij als Dorpsbelang zeer blij mee zijn. Immers, het betreft vrijwel altijd onderwerpen die belangrijk zijn voor alle inwoners. Vooraf aan de pitches was Bert van Geel alias Bert Natuur met een presentatie over de wonderlijke natuur rondom het huis aan de beurt. Zijn boodschap is dat de gemiddelde Nederlander verkeerd is geïnformeerd en weinig of geen kennis heeft van de natuur. Boeiend verhaal met als oproep: als je planten koopt, koop dan inheemse.

Tijdens de presentatie van Bert Natuur kwam zoals vooraf aangekondigd burgemeester Buma met een bliksembezoek langs op de netwerkbijeenkomst. In zijn korte speech complimenteerde de burgemeester Wirdum met de wijze waarop inwoners tijdens een netwerkbijeenkomst met elkaar in gesprek gaan over ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in het dorp vergroten. Ook stond de burgemeester nog kort stil bij de historie van Wirdum, die zo mooi gevangen is in het boek van Jochem Hoekstra en Wieger en Sietze Bloem. Onlangs nam hij daar het eerste exemplaar van in
ontvangst.

Vervolgens werd de bijeenkomst voortgezet met een viertal pitches:
1. Piet Sizoo sprak namens het comité die de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei organiseert. Na een uiteenzetting van de activiteiten die het comité jaarlijks organiseert, vragen ze financiële ondersteuning voor de kosten die daarmee gepaard gaan.
2. Ralf Ferwerda pitchte voor het fietsevenement dat wordt gehouden, op 1 juni dit jaar. Het is dan de tiende keer dat de fietstocht langs de drie Wirdums wordt gefietst. En om dit lustrum extra cachet te geven, willen ze van deze keer een bijzondere maken. Voor het dekken van de kosten doen zij een beroep op het dorpenbudget.
3. Hannie Schuurman deed een beroep op het dorpenbudget voor het verduurzamen van de energiekosten van de kerk in Swichum. Buitenom is dat al gerealiseerd maar ze wil nu ook de binnenkant met ledverlichting verrijken. Daarnaast wil Hannie graag investeren in muurarmaturen met een historische uitstraling die passen bij de sfeer van het kerkje.
4. Jappie de Kroon sprak in het belang van de Jeu de Boulesbaan die voor De Golle ligt. Onlangs zijn daar verbeterwerkzaamheden op los gelaten. Beide banen waren in slechte staat en groot onderhoud was noodzakelijk. Veel werk is er al verzet alleen de toplagen moeten nog worden aangebracht. Dat brengt uiteraard kosten met zich mee en daarvoor is er een bijdrage vanuit het dorpenbudgetgevraagd. Na de pitches en de pauze stemden de aanwezigen voor alle vier verzoeken voor financiële ondersteuning positief. Dorpsbelang zal op basis van het aanwezige budget naar evenredigheid de verdeelsleutel toepassen en de toegekende financiën na het indienen van offertes/facturen overmaken.

MFC Stuurgroep
Dinsdag 26 maart heeft de MFC Stuurgroep een presentatie gehouden op het gemeentehuis in Leeuwarden. Naast een afvaardiging van de stuurgroep en het PCBO waren de verantwoordelijke ambtenaren van bijbehorende beleidsterreinen en de wethouders Nathalie Kramers en Hein Kuiken aanwezig. Johan Kruiger en Sjoukje Kalsbeek namen de aanwezigen mee in de werkzaamheden en de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd en het belang voor de voortzetting van het project. Onder de indruk over hetgeen tot zover bereikt is en de huidige stand van zaken, was de stemming ronduit
positief. Beide wethouders stelden voor om de gemeente Leeuwarden in het vervolg hierop erbij te betrekken om de bestaande plannen te toetsen en om een beroep te doen op de expertise van de beleidsafdelingen. Het vervolg zal zijn om in samenwerking tot een haalbaarheidsonderzoek te komen.

Sjors Hempenius