Je bent hier: Home / Nieuws van Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

Vier pitches tijdens laatste netwerkbijeenkomst van 2023

De laatste netwerkbijeenkomst van Dorpsbelang Wirdum – Swichum werd woensdag 13 december gehouden. Dit keer niet in de Golle, omdat daar de voorbereidingen voor het muzikale toneelstuk Scrooge in volle gang waren. Uitgeweken werd naar de kantine van WWS waar zittend aan een goed gevulde stamtafel, vier pitches werden gehouden en gehonoreerd:

Reanimatie in 2024
De reanimatiecursus die Tineke Zijlstra en Jan Klaren in 2023 nieuw leven inbliezen, is een succes. Totaal volgden 22 personen de basiscursus of de herhalingscursus. In 2024 krijgt dit een vervolg en wordt één keer de basiscursus gegeven en twee keer de herhalingscursus. Tineke en Jan vragen daarvoor een bijdrage van € 300, die wordt gehonoreerd. Daarnaast roepen Tineke en Jan inwoners van onze dorpen op om zich te melden als burger-hulpverlener.

Tuinploeg De Golle
Er is een vaste groep die de tuin en het terrein rondom dorpshuis De Golle regelmatig verzorgt. De tuinploeg gebruikt daarvoor altijd eigen gereedschap. Namens die groep vragen Wybe Koopmans en Piet Postuma om een bijdrage van € 600 zodat geïnvesteerd kan worden in tuingereedschap voor De Golle. “De samenstelling van de ploeg wisselt wel eens en het is fijn wanneer, los van de mensen die er zijn, dat wat moet gebeuren ook kan worden gedaan”, geeft Piet Postuma aan. Geïnvesteerd gaat er worden in een heggenschaar en grasmaaier.

Afvalcontainer
De Doarpsskoalle is onderdeel van het dorp. Het schoolplein staat in open verbinding met de openbare ruimte en wie wil, kan er buiten de schooltijden gebruik van maken. En dat ook gebeurt intensief, geeft directeur Sjoukje Kalsbeek aan. ‘s Middags en ‘s avonds is het een ontmoetings- en speelplek voor veel meiden en jongens uit het dorp. Op het schoolplein mist echter een prullenbak waarin fruitresten, papiertjes of ander afval gedeponeerd kan worden. Een verzoek aan de gemeente voor een prullenbak op het schoolplein werd afgewezen. Daarom wendt de school zich tot Dorpsbelang. De school, maar zeker ook de buurt en het dorp hebben er alle belang bij dat zwerfvuil wordt voorkomen. Om dat te onderstrepen gingen kinderen uit groep 8 op pad en haalden binnen 1,5 uur 51 handtekeningen op in de buurt. Een afvalcontainer die hufterproof is en het plaatsen ervan kost € 385. De aanvraag wordt positief beoordeeld door de aanwezigen en het bedrag is inmiddels overgemaakt.

Historisch Wirdum
De laatste pitch werd gehouden door Wieger Bloem. Samen met zijn zoon Sietse heeft hij een boek samengesteld met historische foto’s van Wirdum. De foto’s komen uit het archief van de gebroeders Hoekstra. De foto’s zijn in samenspraak met Jochum Hoekstra voorzien van tekst en het boekwerk is bijna druk klaar. Bloem vraagt een bijdrage van € 200 om de kosten van de uitgave beperkt te houden. De aanwezigen en Dorpsbelang noemen het een ontzettend leuk initiatief, dat de
initiatiefnemers goed onder de pet hebben weten te houden. Dorpsbelang kijkt samen met Wieger Bloem nog naar de kosten van het boekje en mocht dat nodig zijn, dan wil Dorpsbelang daar een hogere bijdrage aan leveren. Meer hierover elders in de Tuorkefretter.

Wat verder ter tafel kwam
Een netwerkbijeenkomst zonder spreker is ook altijd een fijn moment om het over andere dorpszaken en –zorgen te hebben. Uiteraard kwam het Blauwleech ter sprake. Daar zit nu weer schot in en de verwachting is dat in 2024 wordt gestart met de bouw van de sociale woningbouw, huurwoningen en koopwoningen. Fase 3 – het eiland- wordt niet voor 2030 in uitvoering genomen. Een van de aanwezigen haalt als voorbeeld het dorp Raerd aan, waar het dorp zelf een plan heeft ontwikkeld en er nu starterswoningen beschikbar komen voor € 235.000. Dorpsbelang juicht zulke initiatieven toe en roept belanghebbenden op om de krachten te bundelen en in beweging te komen.
Uiteraard werd ook stilgestaan bij het bushokje aan het begin van het dorp dat is vernield. De gemolesteerde fietsen die daar liggen en het feit dat op de carpoolplek regelmatig wordt ingebroken. Het advies van Dorpsbelang is dit aanhoudend onder de aandacht van de wijkagent en de gemeente te brengen. De wijkagent bezoekt bijvoorbeeld eens in de 14 dagen op dinsdagochtend de inloop koffieochtend in De Golle. Dorpsbelang verwijst de klachten over het fietspad langs de Swichumerdyk dat regelmatig onder water staat, ook door naar de gemeente. Net als de klachten over gaten naast het wegdek van de Swichumerdyk. “De gemeente heeft speciaal voor klachten over woon-, werk- of leefomgeving het telefoonnummer 14058 in het leven geroepen. Blijf er werk van maken”, is het advies van Sjors Hempenius van Dorpsbelang.

Netwerkbijeenkomsten 2024
In 2024 organiseert Dorpsbelang net als in 2023 ook weer vier netwerkbijeenkomsten. Noteer daarvoor alvast de volgende dat in uw agenda:
woensdag 13 maart
woensdag 12 juni
woensdag 11 september
woensdag 11 december
Alle avonden beginnen om half 8. Inwoners en/of verenigingen die een idee, dan wel initiatief hebben en daar fysieke en/of financiële steun bij nodig hebben, worden van harte uitgenodigd dat tijdens een netwerkbijeenkomst naar voren te brengen in een pitch. In principe is er iedere netwerkbijeenkomst ook een spreker. Meer daarover in het februarinummer van de Tuorkefretter.

Rest Dorpsbelang u – voor zover dat niet is gebeurd tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari – voor 2024 alle goeds toe te wensen. Veel gezondheid, creativiteit en mienskipssin!

Dorpsbelang Wirdum – Swichum