Je bent hier: Home / Nieuws van Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat veel activiteiten op een laag pitje staan of komen te staan vanwege allerlei vakantieperikelen. Behalve dat organisaties op halve kracht werken in de zomertijd geldt dat ook voor de vrijwilligers die zich op allerlei manier inzetten voor Wirdum en Swichum. Maar dat betekent niet dat “alles” stil komt te staan. Sommige zaken zijn van dusdanig belang dat ook in de zomermanden eraan gewerkt wordt. Zo heeft de MFC-commissie onlangs een overleg gevoerd met de gemeente Leeuwarden vergezeld door ambtenaren van de provincie Fryslân om ons voor te lichten over DOM (Dorpen Ontwikkel Methode).
In verband met de plannen om een MFC in Wirdum te realiseren heeft de commissie een beroep gedaan op de DOM bij de gemeente Leeuwarden ter ondersteuning in het volledige proces richting een MFC. De Dom is een manier om overheids- en burgerparticipatie bij elkaar te brengen en uit te voeren. De MFC-commissie wordt nu in dat kader vanuit de DOM ondersteund door mevrouw Nel Haarsma die het zogenaamde “oliemannetje” tussen gemeente en de commissie zal zijn. Voor meer informatie over de DOM kunt u kijken op de site wijzijndom.frl. De gemeente Leeuwarden staat positief tegenover de plannen om te komen tot een MFC. Zowel politiek als ambtelijk komen er positieve berichten onze klant op. Wat natuurlijk nog geen zekerheden biedt maar wel energie geeft om 100% ervoor te gaan. Om dat positieve proces kracht bij te zetten heeft de commissie in samenwerking met de gemeente Leeuwarden het plan opgevat om in midden juli op feestelijke wijze een kick-off te organiseren. Verwacht wordt dat wethouder Abel Reitsma een formele start zal gaan geven aan DOM en de verdere doorontwikkeling van een MFC. Wanneer en hoe die feestelijke start zal plaats vinden zal uiteraard worden gedeeld met de inwoners van Wirdum en Swichum.

Dorpsbelang heeft van de gemeente Leeuwarden een bericht ontvangen dat voor de uitbreiding van Wirdum het uitwerkingsplan Hikkemieden is opgesteld. In dat plan wordt de bouw van 40 woningen mogelijk gemaakt. Het plan ligt tot en met 21 juni 2023 ter inzage.

Omrop Fryslân wil in het kader van het radioprogramma Simmer in Fryslân op vrijdag 11 augustus een bezoek brengen aan Wirdum. De Omrop zal spreken met tal van mensen over onderwerpen die een
goed beeld geven van Wirdum en Swichum. Ze willen weten wat bij ons zoal te beleven is, hoe onze dorpen als woonplek wordt ervaren en hoe de sfeer is en welke mensen er zoal wonen. Aan het programma wordt nog verder gewerkt.

Op 7 juni jl. was er weer een netwerkbijeenkomst van Dorpsbelang in De Golle. Behalve de aanwezigen uit Wirdum en Swichum waren ook de dorpenwethouder Abel Reitsma en dorpsmanager Jennifer Batteram aanwezig. Een prima en positief verlopen bijeenkomst waar een drietal organisaties een presentatie hebben gehouden met het verzoek aan Dorpsbelang voor financiële ondersteuning van hun plannen. De aanwezigen hebben met applaus Dorpsbelang de opdracht gegeven om de Jeugdsoos voor hun jongerenwerk, De Golle voor verfraaiing van de voortuin van De Golle en
toneelvereniging Nut en Noch die in samenwerking met de Brassband voor de kerstdagen een activiteit hebben, een financiële bijdrage te geven.

De volgende netwerkbijeenkomst zal zijn op 13 september 2023. Tijdens de ze bijeenkomst zal ook de uitgestelde ALV worden gehouden. Daarin komt onder andere aan de orde de ontwikkeling dan wel afronding van de ingezette wijziging waarop Dorpsbelang zich wil profileren als bestuur.

Dorpsbelang Wirdum Swichum