Agenda

  • Maand juli: Expositie beelden, schilderijen en mozaïek
  • Donderdag 25 juli: Theeschenkerij UVV/PKN
  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang oktober 2018

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang oktober 2018

Vergaderdata

Maandag 5 november
Maandag 3 december

De vergadering start met een inloop half uur.

Duurzaam en duurzame energie

Oktober staat in het teken van voorbereidingen voor een dorpsenquête over verduurzamen. In het vorige nummer werd ieder uitgenodigd om daarover mee te praten op 4 oktober. De enquête komt naar iedereen toe via het novembernummer van de Tuorkefretter. Die wordt huis-aan-huis verspreid.

Huis-aan-huis

De volgende Tuorkefretter gaan huis-aan-huis verspreid worden. Dat geeft ook de mogelijkheid aan mensen die nog geen abonnee zijn om zich aan te melden.

Strepentrekker

Mede door inzet van Anneke heeft de gemeente weer witte strepen gezet op de Loodyk en Ayttadyk. Mooi geregeld! Zo is deze belangrijke fietsroute weer een stuk veiliger.

Wist u trouwens dat strepen aan beide zijden van de weg betekent dat het een 60 km weg is?

Herontwikkeling Tennisbaan

Dit gaat zeer traag en we zijn teleurgesteld over de manier waarop de gemeente ons ‘helpt’ bij het uitwerken van dit burgerinitiatief. Of ons aanvankelijke plan succes gaat krijgen? Er is nog niet veel van te zeggen maar de gemeente gaat nu wel een paar dingen uitzoeken. We houden jullie op de hoogte.

Het strandje

Gelukkig vordert het strandje beter. Binnenkort kunnen we voor de officiële route de vergunningsaanvraag indienen.

Had je altijd al willen doen …

Voor het komend jaar zijn er weer mooie kansen om in het bestuur van dorpsbelang te komen. Er zijn enkele zittende bestuursleden die graag het stokje doorgeven. Heb je zin of wil je eens vernemen hoe dat gaat, neem dan contact met ons op of kom langs.

Namens dorpsbelang,

Johan Kruiger