Agenda

  • Maand juli: Expositie beelden, schilderijen en mozaïek
  • Donderdag 25 juli: Theeschenkerij UVV/PKN
  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang december 2018

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang december 2018

Dit is het laatste nieuws van 2018.

Algemeen

Dorpsbelang vergadert elke eerste maandagavond van de maand (buiten de vakanties om). Dat doen we in De Golle. Om 19.30 uur starten we met een inloop. Dan heeft een ieder die iets met ons wil bespreken de gelegenheid om dat in te brengen. Mocht het iets zijn waar de gemeente over gaat (bijvoorbeeld bestrating, groenbeheer, verlichting) dan kunt u ook via telefoonnummer 14058 of via de gemeentelijke website uw vraag bij de gemeente Leeuwarden onder de aandacht brengen.

Kerst

Iedereen hele mooie kerstdagen toegewenst. Het zijn altijd bijzondere dagen of je ze nu geniet vanuit geloofsovertuiging of vanwege de sfeer.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Traditiegetrouw organiseren we ieder jaar een nieuwjaarsbijeenkomst: Op zaterdagmiddag 5 januari in De Golle tussen 16 en 18 uur. Welkom allemaal!

Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst blikken we terug op afgelopen jaar én willen we een blik op 2019 werpen. Dit is het jaar waarin we een nieuwe dorpenvisie gaan maken. Een dorpenvisie is voor en door bewoners. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst alvast een eerste kans om mee te denken. Dus neem alvast wat goed ideeën mee en wissel ze uit met elkaar!

Enquête over duurzame energie

De Tuorkefretter van november is met een enquête huis-aan-huis geleverd. Met dank aan alle bezorgers!

De werkgroep heeft al behoorlijk wat formulieren opgehaald. Dat is mooi maar er kan nog meer bij want dan weten we nog beter waar het dorp naar toe wil. Mensen die nog een formulier willen inleveren, kunnen dat doen bij de SUPERRR. Daar staat een doos waar u het in kunt stoppen.

Uiterste inleverdatum: zaterdag 22 december 2018

Na die datum worden de gegevens verwerkt. Begin 2019 zal er dan meer bekend worden gemaakt over de uitslag en hoe verder.

Nieuwe dorpsentree vanaf Swichum

Eind oktober is de nieuwe dorpsentree opgeleverd. Het is nu heel duidelijk dat binnen de bebouwde kom 30 km/u als snelheidsregime geldt. Bovendien, en dat zal misschien even wennen zijn, de fietsers maken nu ook deel uit van de rijweg. LET OP: fietsers vanaf Swichum komen van rechts de weg op en hebben dus VOORRANG!!

Speelweide bij de Pastorijsingel

De vergunning voor de natuurlijke oever met recreatieve functie is afgegeven. Weer een stapje gezet. Ervanuit gaande dat verder geen obstakels optreden, komen we steeds dichter bij uitvoering.

Kunst in de openbare ruimte

Op 25 november was ik bij een lezing over kunst in de openbare ruimte in het Historisch Centrum Leeuwarden. Daar vertelde Lisa van Hijum van de gemeente Leeuwarden dat er een mooie website en app is voor kunstwerken in de gemeente. Zie www.leeuwardeninbeelden.nl en je ontdekt extra informatie. Ook over kunstwerken bij ons in de buurt.  

Play Advisor

Wirdum heeft verschillende speeltuinen. De Gemeente Leeuwarden is benieuwd naar de meningen over speelvoorzieningen in hun gemeente. Via de website https://playadvisor.co kun je je mening geven en dat is waardevolle informatie. Zoek op de website naar Wirdum en vul de korte vragenlijst in.

Namens dorpsbelang,

Johan Kruiger