Agenda

  • Woensdag 15 mei: Presentatie missiewerk Peru
  • Woensdag 15 mei: Jiergearkomste toanielferiening Nut en Nocht
  • Dinsdag 28 mei: Concert Arunia schoolorkest en Brassband Wirdum
  • Donderdag 30 mei: Dautraapje - meditatieve wandeling

Melle Mol

Lorem

Ik hâld net fan fuotbal en seach nei de quiz “De zwakste schakel”. Hawwe wy eins nei it selde sitten te sjen: Ajax wie ek de swakste skeakel.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang maart 2019

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang maart 2019

Wat gebeurt er in Wirdum en Swichum?

Welkom

Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur.

Voor de agenda

  • 3 april om 19.30 uur in De Golle - Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wurdum-Swichum (samen met jaarvergadering De Golle).
  • Tijdens deze avond wordt ook het opstellen van de NIEUWE DORPENVISIE besproken.

Veldbezoek met wethouder

Vrijdag 1 maart kwamen wethouder Friso Douwstra en dorpencoördinator Rikkie Hagen op werkbezoek. Prima gelegenheid om bij te praten over het dorp en (met Regnerus Zeinstra) over De Golle. Het begon met een bakje koffie met oranjekoek van de welbekende bakker. Heerlijk en dat gaf goede energie om een rondje door het dorp te fietsen. Op verschillende plekken hebben we stilgestaan om zaken met elkaar te bespreken. Zo hebben we de nieuwe speeltoestellen bekeken, gepraat of verkeersremmende werking met één bloembak afdoende is en stonden we bij de dorpsentree aan de westkant. Daar hebben we ‘t ondermeer gehad over een betere bewegwijzering voor fietsers, over de carpoolplaats en over een informatiebord. Eentje die digitaal bedienbaar is en daarop gaf Friso de suggestie om te kijken of zoiets op zonne-energie kan. Mooi duurzaam meedenken!

Verder zijn we bij de trafo-B&B langs geweest en over Blauleech gefietst. Daarna bij de scholen (met nieuw plein) langs en toen bij de oostelijke entree waar we keken naar de ‘tennisbaan’. Dat is een project waar we ‘t al vaker over hebben gehad en dat houdt ons nog wel even bezig.

Terug in De Golle was ‘t wel even nodig om de handen te warmen aan een kop koffie of thee. Zo konden we nog even napraten. Het was erg aangenaam en nuttig om elkaar zo te informeren en het bevestigt de betrokkenheid. Volgend jaar maar weer!

Kombord Wirdum

Op verzoek van het dorp heeft de gemeente de komborden aangepast. Het brede bord staat nu aan de noordkant en het smalle bord aan de zuidkant. Daardoor is er beter zicht op de fietsers. Zo hopen we dat het nog veiliger is. 

Wirdumerbaai

Door de werkgroep Plonz is de definitieve naam voor de oeverrand bij de houten brug naar Hikkemieden geworden: “Wirdumerbaai”! Voor de voortgang zie ook elders in dit nummer. 

Namens Dorpsbelang,

Johan Kruiger