Agenda

  • Maand juli: Expositie beelden, schilderijen en mozaïek
  • Donderdag 25 juli: Theeschenkerij UVV/PKN
  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang januari 2019

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang januari 2019

Ook in het nieuwe jaar bent u van harte welkom tijdens het inloop half uur voorafgaand aan onze maandelijkse vergaderingen.

Ter herinnering

Ook dit jaar houden we elke eerste maandag van de maand een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19:30 en 20 uur.

Nieuwjaarsreceptie 5 januari

Dit jaar waren we er vroeg bij. Direct de eerste zaterdag van 2019 hadden we onze nieuwjaarsreceptie. Nu samen met Dorpshuis De Golle. Het was een gezellige bijeenkomst waarbij we terugkeken op 2018 en natuurlijk ook de voornemens voor 2019 hebben uitgewisseld. Daarbij ging het om een verdere uitwerking van de duurzaamheidenquête, het aanleggen van een zwemzandje (zo heet het tegenwoordig) en de herinrichting van de tennisbaan. Ook ging het over een nieuwe Dorpenvisie omdat de huidige zo langzamerhand herziening behoeft. Leoni nodigde iedereen uit om ideeën op grote vellen te schrijven en daar werd goed gebruik van gemaakt. Een prima start. Bij de bijeenkomst waren ook Friso Douwstra (onze dorpenwethouder) en enkele raadsleden aanwezig.

Voor ieder die er niet was: alsnog een goed en gezond 2019 en we hopen jullie een volgende keer er ook te zien.

Vooraankondiging

3 April om 19:30 uur in De Golle: Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wurdum-Swichum

Vooraankondiging

Eind februari wordt de contributie Dorpsbelang - Tuorkefretter voor het abonnementsgeld afgeschreven. Wanneer u hiervoor een automatische incasso/machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De tarieven zijn ongewijzigd.

Namens Dorpsbelang,

Johan Kruiger