Agenda

 • Maand juli: Expositie beelden, schilderijen en mozaïek
 • Donderdag 25 juli: Theeschenkerij UVV/PKN
 • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
 • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang februari 2019

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang februari 2019

Lees over de resultaten van de duurzaamheids enquête en de nieuwe dorpenvisie.

Welkom

Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur.

Voor agenda en ter informatie

 • 3 april – 19.30 uur in De Golle - Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wurdum-Swichum (samen met jaarvergadering De Golle). Tijdens deze avond wordt ook het opstellen van de NIEUWE DORPENVISIE besproken (verderop meer hierover)
 • Eind februari wordt de contributie Dorpsbelang - Tuorkefretter afgeschreven. Wanneer u hiervoor een automatische incasso/machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De tarieven zijn ongewijzigd.

Enquête Duurzaam

De huis-aan-huis enquête over duurzaamheid is afgerond. Met een respons van meer dan 33% zijn we zeer tevreden. Allereerst dus hartelijk dank voor al jullie antwoorden. Hoewel een hogere score nog mooier was geweest, is het sowieso belangrijk dat iedereen in de gelegenheid is geweest om te reageren.

Wat heeft het opgeleverd? Er is gevraagd naar zuinig energie gebruik, deelauto, verduurzamen woning en duurzame energie. Meest opvallend scoorde de respons op zonne-energie en wind-energie.

 1. 1.       Geluidswal met zonnepanelen

66% wil zonne-energie. Velen (24% van de respondenten) hebben al zonnepanelen op het dak liggen maar meestal is dat niet voldoende. De enquête gaf opties aan voor plaatsing van zonnepanelen. Daarbij ging het om plaatsing op gebouwen, middels zonneparken en op een geluidswal. Opvallend resultaat: een meerderheid (55%) vinkte de optie geluidswal met zonnepanelen aan. Dit idee werd naar voren gebracht door een dorpsgenoot. Op deze manier kan niet alleen duurzame energie worden opgewekt maar kan ook de geluidsoverlast worden bestreden. Geluidsoverlast is een groeiende ergernis in ons dorp.

 1. 2.       Dorpsmolen

Maar liefst 53% heeft interesse in een windmolen zoals de dorpsmolen van Reduzum. Hoewel een kleine 37% dit niet wil, is er sprake van een meerderheid. Dit hadden we niet direct verwacht. Misschien is de acceptatie van een goed geplaatste molen toch makkelijker dan een omvangrijk zonnepark. Als we hierop door gaan, zal tenminste ook aan één knop gedraaid moeten worden en dat is die van het provinciaal beleid. Misschien dat de komende verkiezingen hier bepalend in zijn.

 1. 3.       Besparen

De respons op ‘besparen op uw energierekening’ was niet heel hoog. In de vraag gaven we ook de tip weg om te kijken op internet (zoek: ‘grip op je energierekening’) en dan kan ieder al ontdekken wat verstandig is. Daarnaast weten waarschijnlijk veel mensen dat je geld kan sparen door stand-by apparaten niet aan te laten staan. Omdat met eenvoudige maatregelen best wat bereikt kan worden, zullen we kijken of we via de Tuorkefretter tips en trucs kunnen uitwisselen.

 1. 4.       Deelauto en liften

Op dit onderdeel kwam een aardig aantal reacties binnen. ‘t Is nog wat voorzichtig maar toch zien we dat er best een groep mensen geïnteresseerd is in een deelauto of het met elkaar rijden wel ziet zitten. Het zou geweldig zijn als het lukt om hier mee te gaan pionieren. Lukt het dan krijgt het vast en zeker navolging.

 1. 5.       Warmte scan en energieprestatie advies

We vroegen naar belangstelling voor het maken van een warmtescan en een energieprestatie advies. Er waren zo’n 50 personen in geïnteresseerd. Ook voor die mensen gaan we kijken hoe we verder kunnen helpen.

Namen

Velen hebben naam en mailadres aan ons opgegeven. Daarmee kunnen we jullie informeren en zo mogelijk voorstellen voorleggen. We doen dat in BCC zodat de mailadressen niet zichtbaar zijn voor anderen. Niet iedereen vond het nodig om naam of mailadres prijs te geven. Mocht je dat toch nog willen doen, laat het ons dan weten via db.wurdum.swichum@gmail.com

Hoe verder?

We waren ook blij met de belangstelling om bestuurlijk mee te doen. En één van de eerstkomende acties om met hen om tafel te gaan en te verkennen op welke onderdelen ieder verder wil gaan. Want als we één ding kunnen vaststellen dan is het wel dat een vervolg echt zinvol is.

De resultaten van de enquête zullen we ook via de website delen. Uiteraard worden daarbij geen persoonlijke aantekeningen of adresgegevens vermeld.

‘Wetter wille plak?’

Afhankelijk van het weer zal, zoals we nu denken, eind februari /maart worden begonnen met de aanleg van de speelplek waar de Plonzgroep zich voor inzet. Er is inmiddels een leuke naam voor bedacht door Karterina. Zij kwam met ‘wetter wille plak’. Maar er wordt nog nagedacht of dit hem echt gaat worden!

Namens Dorpsbelang,

Johan Kruiger