Agenda

  • Woensdag 30 oktober: Informatiebijeenkomst rondom uitvaart, testament en erfenis
  • Donderdag 31 oktober: UVV/PKN Wietze van der Land over zijn campertocht
  • Vrijdag 8 november: Maatschutjassen
  • Dinsdag 12 november: Koffie- en theeschenkerij met sjoelen

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Nieuws Dorpsbelang april 2019

Nieuws Dorpsbelang april 2019

Wat gebeurt er in Wirdum en Swichum?

Welkom

Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20:00.

Deze editie van de Tuorkefretter verschijnt kort na de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april. Het verslag van die avond komt de volgende keer.

Duurzaam Wirdum-Swichum

Met een mooie groep enthousiastelingen is verder gewerkt aan hoe we met elkaar naar een meer duurzaam dorp kunnen komen. Daarvoor zijn op 20 maart een aantal werkgroepjes gestart die in vervolg op de enquete gaan kijken naar:

-          Woning verduurzaming
-          Mobiliteit
-          Opwekking van zon- of windenergie

Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om voor onze dorpen een organisatievorm op te richten. Denk daarbij aan een dorpscoöperatie. Daar zijn al veel voorbeelden van en daar kunnen we goed van leren.

Het met elkaar kijken naar hoe we ‘meters’ kunnen maken, is prachtig. Tijdens de bijeenkomst die we hebben gehad kwamen allerlei goede ideeën op tafel. Samenwerken voor energie geeft energie. Bovendien of je nu klimaatdrammer bent of juist niet, de energierekening zal voor iedereen stijgen en daarom is het slim om initiatief te nemen.

Rijksweg nieuwe borden

Mededeling van Rijkswaterstaat:

Een aantal weken geleden zijn de autowegborden op de A32/N32 vervangen door autowegborden met zwarte rand er achter en ze zijn groter gemaakt en op een zichtbaardere plaats neergezet. Onze verkeerskundigen geven aan dat dit volgens de eisen aan wegontwerp etc. nu maximaal voldoet. Ze zullen blijvend monitoren of dit het gewenste effect heeft.

Hopelijk dat men zich nu beter aan de snelheid gaat houden. Ervaar je toch problemen laat het ons dan weten.

Wirdurmerbaai

Eind maart is de aanleg begonnen. De werkgroep koerst naar een officieel openingsmoment op zaterdag 11 mei.

Nieuw informatiebord

Het gele mededelingenbord bij de entree vanaf de snelweg is hopeloos oud en rommelig. We zijn samen met De Golle aan het kijken of we dit kunnen verbeteren.

Namens Dorpsbelang,

Johan Kruiger