Je bent hier: Home / Medelingen dorpsbelang – april

Medelingen dorpsbelang – april

Nieuws van Dorpsbelang

De coronamaatregelen zijn versoepeld en het dorpsleven begint weer echt op gang te komen. Met als hoogtepunt afgelopen maand op 1 april een hele geslaagde Pubquiz in de Golle. Iedereen is toe aan een verzetje en dat was ook goed te merken aan de deelname. Chapeau voor de organisatie

Tijdens de lockdowns door corona zat Dorpsbelang niet stil, maar de echte interactie komt nu weer. Eind maart sprak Dorpsbelang met een afvaardiging van de PKN-gemeente over hoe beide organisaties elkaar kunnen versterken als het gaat om de leefbaarheid in Wirdum. De kerk speelt daarin een belangrijke, maar vaak ook anonieme rol. Wist u bijvoorbeeld dat de korf voor de Voedselbank bij de Centerrr staat op initiatief van de PKN-gemeente?

Dit gesprek krijgt dit najaar een vervolg.

Tijdens dezelfde vergadering werd ook gesproken met het bestuur van De Golle. De Golle mist op dit moment bestuurlijke slagkracht en daarnaast is de exploitatie van het gebouw een serieus probleem. Om een beeld te krijgen van het belang dat de Wirdumer gemeenschap hecht aan een Dorpscentrum wordt binnenkort huis aan huis een enquête verspreid. Die gaat ook naar de gebruikers van De Golle om zicht te krijgen op de wensen die zij hebben ten aanzien van een gemeenschapscentrum. Wanneer dat beeld helder is, worden stappen gezet richting Leeuwarder politiek. Voor het trekken van die kar zijn mensen nodig.

Is dat iets voor u? Meld u zich dan bij Dorpsbelang Wirdum/Swichum.

Yvonne van Maanen, Leoni Bouma, Annie Grovenstein en Diny de Boer zijn initiatiefnemers voor de herinrichting van de speelplaats achter de Theodorus Beekhuisstraat. In samenwerking met de gemeente ondergaat dat plein een facelift. Er komt onder andere meer groen en nieuwe speeltoestellen, waarvan Dorpsbelang de glijbaan voor haar rekening neemt. Ook het speeltoestel aan de Lytse Buorren wordt binnenkort vervangen.

Maandagavond 4 april hield Dorpsbelang een ‘neipetear’. Napraten over de nieuwbouwplannen die de gemeente begin maart presenteerde voor het door ontwikkelen van It Blauleech aan de zuidkant van Wirdum. De ruim tien aanwezigen noemden het een mooi plan, maar missen vooral betaalbare woningen voor jongeren die graag in Wirdum willen blijven. De woonurgentie van jongeren moet meer prioriteit krijgen, was de belangrijkste conclusie. Dorpsbelang koppelt de input van de avond terug met de gemeente.

Tot slot: nu alle coronabeperkingen eraf zijn, kan Dorpsbelang Wirdum/Swichum ook weer een algemene vergadering houden. Dat gebeurt op dinsdag 20 mei om 20 uur in De Golle.

Dorpsbelang Wirdum/Swichum