Je bent hier: Home / Mededelingen – jaarvergadering dorpsbelang – juni

Mededelingen – jaarvergadering dorpsbelang – juni

Nieuws van Dorpsbelang

Jaarvergadering De Golle en Dorpsbelang

Tijd van en voor verandering

De tijd is rijp voor verandering. De wijze waarop verenigingen en stichtingen traditioneel worden bestuurd, passen steeds minder goed bij de tijd van nu. Terwijl van de andere kant iedereen doordrongen lijkt van het belang van ‘mienskip’. Tijdens de algemene vergadering van Dorpsbelang woensdag 8 juni kreeg het bestuur fiat om komend jaar te gebruiken om invulling te geven aan een nieuwe bestuursvorm. Het Gollebestuur dat ook haar jaarvergadering hield, denkt ook na over de vraag of het bestuur op een andere manier kan functioneren. Eentje die voor de zittende bestuursleden minder belastend is.

De wijze waarop stichting Perspektyf in Wergea functioneert is voor Dorpsbelang Wirdum/Swichum het grote voorbeeld. Stichting Doarpswurk in Raerd zette het bestuur op het spoor van Perspektyf. Die werkt met vier netwerkbijeenkomsten per jaar. Tijdens de netwerkbijeenkomst heeft iedere inwoner de mogelijkheid om zijn of haar ideeën in te brengen en hiervoor medestanders te vinden. Perspektyf ontwikkelt zelf geen initiatieven; ze heeft uitsluitend een ondersteunende rol om wensen vanuit de gemeenschap met betrekking tot leefbaarheid te faciliteren.

Dorpsbelang is afgelopen jaar al voorzichtig begonnen met de werkwijze zoals Perspektyf die hanteert en gaat daar voortvarend mee verder. Het is een groeiproces waarin we als dorpsgemeenschap ook met elkaar een werkbare vorm zullen moeten vinden. Het streven is dit najaar een eerste netwerkbijeenkomst te beleggen, waarover u via de Tuorkefretter en de website van Wirdum-Swichum wordt geïnformeerd. Dorpsbelang blijft zich inzetten voor de grote thema’s uit de Dorpenvisie waaronder de doorontwikkeling van ‘t Blauleech en een nieuw Dorpscentrum.

Nieuw dorpscentrum

Op initiatief van Dorpsbelang Wirdum/Swichum is een kernteam geformeerd dat de realisatie van het Dorpscentrum in combinatie met nieuwbouw van de Dorpsskoalle gaat trekken. Het kernteam bestaat uit: Frank Krol, Sander de Kroon, Johan Kruger, Geertje Talsma en Sjors Hempenius. Het streven is voor het einde van het jaar aan de gemeente een plan te overhandigen hoe een nieuw Dorpscentrum in Wirdum gerealiseerd zou kunnen worden.

Het belang daarvan kwam pijnlijk duidelijk naar voren in de uiteenzetting van Golle-voorzitter Ronald Bruggen en penningmeester Sander de Kroon. De Golle is een oud gebouw dat slecht geïsoleerd is. De energielasten waren al hoog en bij de huidige tarieven rijzen ze helemaal de pan uit. Om De Golle bouwtechnisch te laten voldoen aan de moderne eisen moet jaarlijks € 30.000 tot € 50.000 worden geïnvesteerd.

Op de reserves die het dorpshuis heeft opgebouwd, is in coronatijd fors ingeteerd. In 2021 kon De Golle maar 5,5 maand open (waaronder de zomermaanden). Het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 10.000. Een groot aantal groepen en verenigingen maken gebruik van De Golle. Zij zijn goed voor 30 procent van de omzet. De resterende 70 procent komt uit baropbrengsten tijdens activiteiten die De Golle organiseert. Een voorbeeld daarvan is het optreden van de band Vangrail in januari 2020, net voor corona uitbrak. Maar omdat De Golle niet voldoet aan de vereiste geluidsisolatie, kan zo’n avond niet weer worden georganiseerd.

Financiën DB

Tijdens de jaarvergadering van De Golle en Dorpsbelang Wirdum/Swichum waren inclusief de bestuursleden 25 mensen aanwezig. Daaronder vertegenwoordigers van de Leeuwarder politiek in de vorm van Groen Links en de Partij van de Arbeid. Dorpsbelang steunde in 2021 verschillende initiatieven vanuit het dorp. In totaal was daarmee € 4.941,50 gemoeid. Doordat er door de beperkingen die corona met zich meebracht minder activiteiten waren, heeft Dorpsbelang minder uitgegeven en namen de reserves met ruim € 5.000 toe tot € 76.414,24.

Activiteiten die in 2021 de aandacht van Dorpsbelang vroegen, waren:

 • het voortbestaan van de winkel
 • Eltsenien nei buten
 • de ligplaatsen voor boten
 • de dierenweide
 • het hondenlosloopveld
 • verkeersdrempels in Swichum
 • het tv-scherm bij de Centerrr
 • speelvoorziening Lytse Buorren
 • AED (naast die bij Duhoux, is een tweede geplaatst bij WWS)
 • doorontwikkeling van ’t Blauleech
 • een nieuw dorpscentrum
 • en Dorpsbelang nieuwe stijl

De laatste drie punten bepalen voor een belangrijk deel ook de agenda van 2022.

Aan het eind van de bijeenkomst in De Golle was nog aandacht voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Een tijdelijke bestemmingswijziging voor de Fikarij is zo goed als rond. Ondertussen wordt er hard gewerkt om de Fikarij klaar te maken voor bewoning en zijn weer anderen bezig met de inrichting ervan. Er is ruimte voor drie gezinnen en de kans wordt groot genoemd dat de Fikarij over een aantal weken al bewoond zal zijn.

Een uitgebreider verslag van de jaarvergadering van Dorpsbelang Wirdum/Swichum verschijnt binnenkort op de site van Dorpsbelang. En tot slot: op 25 juni organiseert De Golle een dorps BBQ in de tuin van het dorpshuis.

Bestuur De Golle en Bestuur Dorpsbelang Wirdum/Swichum