Je bent hier: Home / Mededelingen Dorpsbelang – September

Mededelingen Dorpsbelang – September

Mededelingen dorpsbelang september 2020

Welkom

Dorpsbelang hoopt vanaf september weer een inloopspreekuur te kunnen houden. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 28 september. Inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur. In de tussentijd zijn we via de mail of schriftelijk te bereiken.

Nieuwe bestuursleden en verandering vergaderdag van Dorpsbelang
Sjors Hempenius en Heleen Bruggen hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur van Dorpsbelang.
Gezien de coronamaatregelen zien wij op korte termijn geen mogelijkheid voor een fysieke ledenbijeenkomst om de aanstelling van nieuwe bestuursleden vast te stellen. Via deze weg willen we onze leden op de hoogte stellen en de mogelijkheid geven tot bezwaar of tegenkandidatuur. Eventuele bezwaren of opmerkingen kan u indienen via de mail db.wurdum.swichum@gmail.com of geef dit aan bij onze secretaris (gegevens voorin de Tuorkefretter).

Aangezien we op dit moment 4 open vacatures hebben is er ruimte binnen het bestuur voor meer aanmeldingen.
Graag komen we met u in contact als u eens mee zou willen kijken bij onze vergaderingen. Misschien heeft u ook wel ideeën voor de dorpen of  zou u in een werkgroep een bijdrage willen leveren. Spreek ons aan. Wij zullen ook actief in de dorpen navraag doen. Of stuur een mail.

Met het toetreden van de nieuwe bestuursleden komt er ook een wijziging in de vergaderdata. We vergaderen nu de laatste maandag van de maand.

Lantaarnpalen:
In de zomer is de gemeente gestart met het vernieuwen van de openbare verlichting in Wirdum en Swichum. De afgelopen tijd heeft aannemer Citytec al veel van de nieuwe ledverlichting aangebracht. Dorpsbelang heeft samen met de gemeente kunnen realiseren dat het beeld van de Legedyk  door het dorp heen is doorgezet, rond de kerk en via de Swichumerdyk tot in Swichum. De nieuwe ledverlichting zorgt voor minder strooilicht en het licht wordt in een paar stappen tot 23:00 u gedimd naar 50%.

Op dit moment is de gemeente nog bezig met de laatste schoonmaakwerkzaamheden en opknapzaken. De vervanging van de lantaarnpalen in de Hikkemieden zal meegenomen worden in het woonrijp maken van de wijk. Ook een deel van de Jacob Algrasingel moet nog gedaan worden. Hierover zal de gemeente en Liander nog contact opnemen met de bewoners.

Tennisbaan:
De gemeente heeft het terrein voor de zomer geëgaliseerd en gesnoeid. Er staat nu ook een bordje dat het terrein is ingezaaid. Volgens het plan van de gemeente is dit met een bloemen- en kruidenrijk mengsel gedaan. Op dit moment zijn er ook nog inwoners bezig met plannen voor een andere invulling van het terrein (een dierenweide en een hondenuitlaatveldje). Wat uw mening over deze initiatieven is, is en wordt nog uitgevraagd door de initiatiefnemers.

Informatiescherm:
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de invulling en layout van de informatie die getoond gaat worden op het scherm. We hopen op korte termijn deze extra informatiebron in gebruik te kunnen nemen. We hebben nog hulp nodig om het scherm in de Superrr op te hangen. Mocht u hier handig in zijn en ons een handje kunnen helpen dan horen wij dat graag.

Gratis perenbomen voor je tuin:
Door een snelle actie van Dorpsbelang Wirdum Swichum en werkgroep Groen lagen er vorige week 50 laagstam perenboompjes voor de Golle klaar om geplant te worden in de tuinen van Wirdum en Swichum. Na de grote actie waar iedereen een perenboom kon ophalen op verschillende plekken in Friesland had de gemeente Leeuwarden een aantal boompjes kunnen reserveren voor de dorpen en de wijken. We hopen dat we nog een aantal mensen blij hebben kunnen maken met een perenboompje. Heb je een leuke plek er voor gevonden en zou je hiervan een foto willen delen. Dan zouden wij zie graag op de mail ontvangen db.wurdum.swichum@gmail.com.

Namens Dorpsbelang,

Leoni Lesterhuis-Bouma