Je bent hier: Home / Mededelingen dorpsbelang – september

Mededelingen dorpsbelang – september

Bericht van Dorpsbelang

“Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei” zong Gerard Cox. En ook nu voor 2022 gaat dat (helaas?) weer op. De vakanties zijn voor de meesten van ons voorbij en we richten ons met ons allen weer op herfst en winter. Zo ook, het bestuur van Dorpsbelang. Activiteiten die tijdelijk op een laag pitje stonden worden weer met verve opgepakt en waar nodig uitgevoerd. Maar ook de nieuwe activiteiten die er aan staan te komen vragen onze aandacht. Zo zal in november aanstaande de eerste keer zijn dat wij een “plannen”-avond organiseren waar bewoners van Wirdum en Swichum de kans geboden wordt ideeën te presenteren voor eigen buurt of dorp. Ideeën die kunnen bestaan uit activiteiten, buurtverbetering, verkeersveiligheid, speelplekken voor de kinderen en wat al niet meer. Wij horen ze graag van u. In de oktoberuitgave van de Tuorkefretter zal over de uitvoering van de “plannen”-avond meer te lezen zijn.

Dorpsbelang houdt zich al enige tijd bezig met de mogelijkheden (plannen) voor een nieuw Dorpshuis, of Multi Functioneel Centrum (MFC) zoals dat in de huidige terminologie heet. Gelet op de staat van ons huidige dorpshuis De Golle, is vervanging daarvan door een aan de huidige eisen voldoen van een dorpshuis misschien wel? noodzakelijk. Voor de verdere uitwerking wordt in dit plan samengewerkt met de lagere school, voetbalclub WWS, De Golle en Dorpsbelang. Er is een werkgroep opgericht waarvoor de volgende personen zijn gevraagd en toegezegd hebben: Johan Kruiger, Geertje Talsma, Frank Krol, Sander de Kroon en een afvaardiging van Dorpsbelang. En natuurlijk sluit een afgevaardigde van de andere belangengroepen ook regelmatig aan. Het ligt vooreerst in de bedoeling om in november u als inwoner van Wirdum of Swichum te spreken over deze plannen. Te luisteren naar uw ideeën of kritische opmerkingen. Wij zullen een en al oor zijn. Welke dag en tijd in november zal worden meegedeeld in de Tuorkefretter van oktober.

Zoals u heeft kunnen horen op de laatste ALV van Dorpsbelang afgelopen mei, heeft het bestuur van de aanwezigen op de ALV toestemming gekregen voor een ingrijpende beleidswijziging. Niet meer een Dorpsbelang zoals dat altijd heeft gefunctioneerd waarbij vooral uitvoering van grote en kleine taken de hoofdtoon voerden, maar een Dorpsbelang die uitsluitende regie heeft en waarbij gewenste plannen en ontwikkelingen door de bewoners van Wirdum en Swichum in eigen hand zijn en daarmee ook door hunzelf uitgevoerd. Het eerste jaar zal experimenteel zijn waarna bij goed functioneren de nieuwe werkwijze definitief wordt. Wij zijn als bestuur zeker geen voorlopers in dergelijke ontwikkelingen. Integendeel, door goed om ons heen te kijken hoe andere dorpen het doen en gesprekken met afgevaardigden van dergelijke besturen, zijn wij tot dit inzicht gekomen. Wat ons vooral opviel bij de andere collega dorpsbelangen was de naamwijziging die na de invoering van de nieuwe werkwijze plaatsvond. Zo heet bijvoorbeeld Dorpsbelang Wergea tegenwoordig Perspectief. Wij willen hierin niet achterblijven en zijn op zoek naar een passende naam voor het nieuwe Dorpsbelang Wirdum Swichum. En daarbij hebben wij uw hulp nodig. Wij loven een passende beloning uit voor diegene die met een passende naam komt. We zijn op voorhand nieuwsgierig naar uw creativiteit.

Namens Dorpsbelang,

Sjors Hempenius