Je bent hier: Home / Mededelingen Dorpsbelang – Oktober

Mededelingen Dorpsbelang – Oktober

Welkom

Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 26 oktober. In de tussentijd zijn we via de mail of schriftelijk te bereiken.

Nieuwe bestuursleden en verandering vergaderdag van Dorpsbelang

In het laatste nummer van de Tuorkefretter hebben we Sjors Hempenius en Heleen Bruggen voorgesteld als aspirant bestuursleden. We hebben hier geen bezwaren op ontvangen en hebben Sjors en Heleen tijdens de vergadering op 28 september officieel benoemd als bestuurslid van Dorpsbelang. We zijn erg verheugd met deze aanvulling in het bestuur. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Specifiek voor de taken secretaris en penningmeester. We vergaderen 1x per maand en afhankelijk van het aantal activiteiten of functie is er gedurende de maand nog een tijdsinvestering nodig. Hier krijg je een leuke samenwerking binnen het bestuur voor terug. Verder kan je meepraten en denken over plannen binnen de dorpen. Onze nieuwe bestuursleden hebben ons verteld dat het erg leuk is om te ervaren dat onze agenda zo veelzijdig is. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de taken en tijd, dan praten we graag met je verder.

Campagne Wirdum en Swichum groen en regen klaar

We hebben al een paar mooie acties kunnen starten in deze campagne. Op zaterdag 24 oktober van 10-12 uur hebben we samen met De Golle en de werkgroep groen de actie Steenbreek gepland. We hopen op een gezellig samenzijn en hebben leuke activiteiten voor volwassenen en kinderen. Echter houden wij ook nauwlettend de Corona-maatregelen in de gaten. Zoals de regels nu zijn, mogen we dertig personen in de Golle ontvangen en kunnen we rekening houden met de 1,5 meter afstand. Als we allemaal rekening houden met elkaar en bij drukte doorschuiven, denken we een leuke activiteit te kunnen hebben. Maar houdt de website in de gaten en eventuele meldingen op de deur mochten we de activiteit toch uit moeten stellen.

In de loop van deze maand krijgt u een folder met de planning en activiteiten in de brievenbus.

Verder hebben we een mooie actie met Doe-het-zelf zaak Hoyte v/d Wal kunnen opzetten om voor een mooie prijs regentonnen aan te kunnen bieden. Op 24 oktober zullen deze regentonnen ook aangeboden worden. U leest hier meer over verder in dit nummer.

Tennisbaan:

De gemeente is met beide initiatieven (een dierenweide en een honden uitlaatveldje) in gesprek. Dorpsbelang houdt contact met beide groepen en de gemeente.

Namens Dorpsbelang,

Leoni Lesterhuis-Bouma