Je bent hier: Home / Mededelingen dorpsbelang – november

Mededelingen dorpsbelang – november

Welkom

Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang, dan ben je welkom tussen 19.30 en 20.00 uur of stuur een mail naar db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 29 november.

Hikkemieden
Tijdens de laatste vergadering is de projectleider van de gemeente voor de uitbreiding van de Hikkemieden aangeschoven. De gesprekken gaan over de behoefte van de dorpen en welke behoefte de uitbreiding zou moeten vervullen. Dorpsbelang heeft ook informatie ingewonnen bij Wytgaard, over hoe zij de uitbreiding van hun dorp hebben aangepakt. De gemeente gaat op basis van de eerste gesprekken en eigen informatie een eerste idee schetsen. Wij zullen bij de komende stappen de dorpen via de Tuorkefretter blijven informeren en, zodra er meer informatie is, ook kijken wanneer en hoe we een bijeenkomst kunnen organiseren.

Verkeersveiligheid
Veel kinderen bezoeken de dierenweide heel graag. Dit houdt ook in dat er meer kinderen en volwassenen oversteken op de Swichumerdyk. Dorpsbelang blijft bij alle gesprekken met de gemeente aangeven dat de verkeersveiligheid en het te hard rijden in de dorpen een groot aandachtspunt moet zijn. Echter voor nu willen we ook graag de inwoners er op attenderen dat op deze plek extra uitgekeken moet worden. Verder willen we ook de kinderen er alert op maken dat er goed uitgekeken moet worden bij het oversteken. Dorpsbelang wil met school in gesprek hoe we de kinderen kunnen betrekken bij de verkeersveiligheid in het dorp.

Aanvragen bijdrage Dorpsbelang
De gemeente Leeuwarden stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar aan alle dorpen en wijken, dat (onder bepaalde voorwaarden) kan worden besteed. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners. Uit deze ‘pot’ kan een bijdrage worden uitgekeerd aan initiatieven en activiteiten uit de dorpen.

Op de website van Dorpsbelang staat hoe je een aanvraag kan doen.

Stoppen bestuurslid Leoni Lesterhuis-Bouma
Het is best raar om een stukje te schrijven waarin ik jullie vertel dat ik als voorzitter en secretaris van Dorpsbelang stop. In 2018 ben ik gestart in Dorpsbelang. Ik woonde toen net twee jaar in Wirdum. In die twee jaar had ik gezien dat Wirdum en Swichum dorpen zijn waar veel leeft en waar men zich actief in wil zetten om de dorpen mooi en leefbaar te houden en dat was voor mij de reden om mij ook in te willen zetten voor de dorpen.

Nu na 3 jaar vind ik dat het tijd is geworden om me te richten op andere zaken. Mijn werk als regiomanager in de huisartsenzorg vraagt de nodige aandacht, mijn twee kinderen worden snel groot en ik heb nog verschillende andere vrijwilligerstaken en hobby’s. Ik denk ook dat dit goed is voor Dorpsbelang. Een nieuw gezicht met andere ideeën en een andere kijk op de diverse ontwikkelingen.

Wij hebben als dorpen veel bereikt in de afgelopen jaren. Aan al deze veranderingen en ontwikkelingen hebben veel inwoners meegeholpen. Als Dorpsbelang ben je daarin maar een heel klein schakeltje. Het maakt wel enorm trots op wat wij bereikt hebben. In de afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten geweest, maar daar zal ik jullie niet uitgebreid mee vermoeien. Ik wil wel een paar “hoogtepunten” ophalen:

  • Bezorging Tuorkefretters leerlingen doarpsskoalle

De samenwerking met de school, de juffen en de leerlingen heb ik als heel fijn ervaren. De betrokkenheid die de leerkrachten hebben met het dorp en ook de leerlingen die dit voor ons doen, is voor mij een erg leuke samenwerking geweest.

  • Inzet betere communicatie

Ik heb als bestuurslid mee mogen helpen in het ontwikkelen en maken van onze nieuwe website. En sinds kort ook ons nieuwe informatiescherm. Communiceren, elkaar op de hoogte houden en elkaar weten te vinden zijn zo belangrijk.

  • Wirdum en Swichum groen en regenklaar

De grote regentonnen-actie en de samenwerking met de gemeente in actie steenbreek. De natuur een handje helpen en ook de dorpen groen en mooi houden. Hier heb ik me met veel enthousiasme voor ingezet. En we hebben al heel wat liters water op kunnen vangen!

  • Nieuwe dorpenvisie

Wat zat er een energie bij alle mensen toen we bezig gingen met een nieuwe dorpenvisie. Samen met Doarpswurk, de verenigingen, scholen, sportclubs, kerk, jongeren en nog anderen kwamen veel ideeën en plannen op tafel. Genoeg om de komende jaren te blijven werken aan onze dorpen.

Nu ik ga stoppen als bestuurslid wil dit niet zeggen dat ik meteen helemaal weg ben. Ik zal een aantal lopende zaken nog blijven doen, zoals het blijven ondersteunen vanuit Dorpsbelang voor het opzetten van een multifunctioneel gebouw.

En ik zal ook vanuit mijn enthousiasme andere activiteiten blijven opzetten in de dorpen. Jullie hebben mij al langs zien komen in de stukjes in de Tuorkefretter en de activiteiten van de werkgroep Eltsenien Nei Bûten en de rommelmarkt in Wirdum en Swichum, welke gezien de positieve geluiden een tweede editie verdient. En zo zullen er vast nog meer leuke ideeën vorm krijgen.

Wat ik ga missen is de goede sfeer en de samenwerking van het huidige bestuur. Goede inhoudelijke discussies die ons als bestuur meer in onze rol hebben gebracht, waardoor eerdergenoemde successen gerealiseerd konden worden. Dank voor de samenwerking.

Voor de laatste keer namens Dorpsbelang,

Leoni Lesterhuis-Bouma