Je bent hier: Home / Mededelingen Dorpsbelang mei 2021

Mededelingen Dorpsbelang mei 2021

Mededelingen Dorpsbelang mei 2021

Welkom

Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Gezien de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen we nu digitaal. Hierdoor hebben we geen inloopspreekuur. Wilt u iets voorleggen aan Dorpsbelang dan kunt u ons de komende tijd aanspreken of mailen via db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 31 mei.

Dringende oproep voor bestuursleden!!!

Ondanks vele oproepen in de Tuorkefretter hebben we nog niet voldoende bestuursleden kunnen vinden.
Onze penningmeester gaat dit jaar verhuizen en legt dan zijn taken neer. Ook hebben we nog steeds geen secretaris.

Mocht het niet lukken om voldoende bestuursleden te werven zal het bestuur lang niet alle taken meer op kunnen pakken.

Wat doet een bestuurslid van dorpsbelang?

Niet alleen vergaderen. Maar ook in contact zijn met inwoners van Wirdum en Swichum, gemeente en andere instanties. We zitten aan tafel met beslissers, deskundigen en inwoners. Samen gaan we voor een leefbaar dorp. Op dit moment houden we ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

Nieuwbouw Hikkemieden
Informatiescherm in de winkel realiseren
Verkeerslawaai N32
Samenwerking school en dorp in mogelijk het oprichten van een multi functioneel gebouw
Verkeersveiligheid in de dorpen
Groen onderhoud
Wensen / klachten vanuit het dorp
enz.

Vindt u het leuk om met ons aan deze en andere onderwerpen te werken? Geef dit dan aan via de mail: db.wurdum.swichum@gmail.com

Secretaris

De secretaris speelt een belangrijke rol binnen het bestuur en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Gezien de taken van deze functie is het mogelijk om vooraf enkele maanden mee te draaien met Leoni, die de huidige secretaristaken op zich neemt.

Welke taken kan je verwachten;

 • Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen (iedere laatste maandag van de maand behalve in de maanden juli en augustus)
 • Voorbereiden van de jaarvergadering
 • Contactpersoon richting externe instanties (bijv. gemeente, dorpsgenoten, verenigingen)
 • Doorgeven van meldingen aan de gemeente en toezien op reactie en uitvoering
 • Eventueel deelname aan werkgroepen
 • Per week ben je ongeveer 2 tot 4 uur kwijt aan je taak als secretaris

Neem voor informatie over deze functie contact op met Dorpsbelang db.wurdum.swichum@gmail.com of met Leoni Lesterhuis-Bouma 06-13097771

Penningmeester
Onze penningmeester is verantwoordelijk voor het financiƫle en administratieve taken. De taken zijn gericht op het op orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Ledenadministratie wordt samen met onze ledenadministrateur beheerd.

 • Financieel jaaroverzicht (overzicht in- en uitgaven en balans).
 • Kascontrole regelen (stukken klaarmaken en versturen, controle bij een cie.lid thuis)
 • Jaarvergadering/verantwoording naar leden: stukken gereed maken, presenteren op jaarvergadering (in april of mei).
 • Bijwonen bestuursvergadering (voortgang financiĆ«n melden; meedenken, voorstellen doen)
 • Per week ben je ongeveer 2 uur kwijt aan je taak als penningmeester

Betrokken en enthousiaste bestuursleden
Sinds enkele jaren is ons bestuur onderbezet. Daarom zijn wij ook opzoek naar algemeen bestuursleden.

Welke taken kan je verwachten;

 • Bijwonen bestuursvergadering (iedere eerste maandag van de maand behalve in de maanden juli en augustus)
 • Eventuele deelname aan werkgroepen, bijvoorbeeld groen, nieuwbouw, duurzaam
 • Per week ben je ongeveer 1 tot 2 uur kwijt aan je taak als algemeen bestuurslid

Voor informatie over algemeen bestuursleden binnen Dorpsbelang, neem contact op met Dorpsbelang db.wurdum.swichum@gmail.com of met Heleen Bruggen 06-11815910

ALV

Op 23 juni om 19.30 willen we onze nieuwjaarsbijeenkomst en ALV organiseren voor onze leden.
De manier waarop deze bijeenkomst zal plaatsvinden is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. We verwachten hierover in de volgende Tuorkefretter meer te kunnen vertellen.

Namens Dorpsbelang,

Leoni Lesterhuis-Bouma