Je bent hier: Home / Mededelingen dorpsbelang – mei

Mededelingen dorpsbelang – mei

Kom naar de ALV van Dorpsbelang op 8 juni

Na ruim 2 jaar houden Dorpsbelang en De Golle weer een jaarvergadering. Die is niet zoals we in de vorige Tuorkefretter meldden op 20 mei maar op 8 juni. Op 20 mei wordt De Golle namelijk gebruikt door toneelvereniging Nut & Nocht die dan het stuk ‘Klontsjes’ speelt.

Belangrijkste agendapunt voor de ALV is de wijziging die Dorpsbelang in haar manier van werken wil aanbrengen. Dorpsbelang wordt daardoor anders georganiseerd. Aangepast aan deze tijd waarin vraagstukken en oplossingen om een andere aanpak vragen dan voorheen. De huidige werkwijze waarbij Dorpsbelang grote en minder grote zaken voor algemeen belang uitvoerde, verdwijnt daarmee.

Daarvoor in de plaats stellen wij voor om uitsluitend zaken als verkeersveiligheid, infrastructuur en nieuwbouw prioriteit te geven. Andere projecten, zogenaamde burgerinitiatieven, die van uit de bewoners komen, zullen zo nodig financieel worden ondersteund. Maar de algehele uitvoering daarvan blijft bij degenen die het project hebben ingebracht. Onderwerpen waarbij de gemeente Leeuwarden ingeschakeld moet worden zal door u zelf moeten worden opgepakt.

Het ‘nieuwe Dorpsbelang’ en de uitvoering die daarbij hoort zal het ‘oude Dorpsbelang’ vervangen. Om dat mogelijk te maken is een statutaire wijziging noodzakelijk. Uw instemming is daarbij noodzakelijk. Tijdens de ALV lichten wij een en ander graag toe en leggen de goedkeuring tijdens de ALV graag aan u voor. Andere agendapunten zijn het jaarverslag over 2021 en het financieel verslag over dat jaar. Genoemde documenten liggen tijdens de ALV ter inzage.

Omdat tijdens de ALV van 8 juni voor de toekomst belangrijke beslissingen voorliggen, wordt uw aanwezigheid bijzonder op prijs gesteld. Wij hopen op een grote opkomst waarin wij graag uw mening horen, maar ook om samen met u onze activiteiten toekomstgericht in zullen vullen.

ALV Dorpsbelang en De Golle: 8 juni

Inloop om 19.30 uur

Aanvang: 20 uur

Locatie: De Golle

U wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn!!

Bestuur Dorpsbelang Wirdum – Swichum