Je bent hier: Home / Mededelingen dorpsbelang – maart

Mededelingen dorpsbelang – maart

Wethouder Abel Reitsma bezoekt Wirdum
Wethouder Abel Reitsma bracht donderdag 10 maart samen met dorpenmanager Jennifer Batteram een bezoek aan Wirdum. Na een gesprek met de voorzitters van De Schakel en De Golle stapte Reitsma samen met Dorpsbelang op de fiets, voor een rondje door Wirdum.

“Een vreemd moment zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen om op
dorpenbezoek te gaan”, valt Reitsma met de deur in huis. Maar wel een
bewuste keuze. De dorpen zijn namelijk verdeeld over de verschillende
wethouders en wanneer een wethouder terugkomt in het college behoudt
hij die dorpen. Wel kan zijn portefeuille veranderen.
Reitsma is lijstrekker voor het CDA en ambieert een wethouderspost in het
nieuwe college. De kans is dus reëel dat Wirdum hem welkom kan heten
op de jaarvergadering van Dorpsbelang op vrijdag 20 mei (meer informatie
daarover in de volgende Tuorkefretter). Wirdum is Reitsma niet onbekend.
Zijn pake en beppe woonde, voor zij verhuisden naar Nij Dekema in Weidum,
aan de Loodyk en liggen nu in Wirdum begraven. En de wethouder heeft
nog familie in Wirdum.

Dorpsbelang Wirdum Swichum was blij met de vraag of de wethouder op
bezoek kon komen. In ons dorp spelen genoeg zaken die het bespreken met
de gemeentelijke politiek waard zijn. Om die reden schoven tijdens de lunch
in De Golle ondernemersvereniging De Schakel aan in de persoon van voorzitter Anita Tilkema en Ronald Bruggen als voorzitter van dorpshuis De Golle.

Bij de Schakel zijn een 60 ondernemers aangesloten. En natuurlijk ging het
gesprek over hoe zij door de tijd met corona-beperkingen zijn gerold. Dat wisselt sterk van bedrijf tot bedrijf. Voor horeca, kapperszaken en schoonheidssalons noemt Tilkema de afgelopen drie lockdowns het meest ingrijpend.
De wethouder geeft aan dat de gemeente verschillende instrumenten heeft,
waarop ondernemers een beroep kunnen doen. Maar tijdens het gesprek
is de conclusie ook dat informatie daarover niet altijd terecht komt in de
kanalen – zoals bijvoorbeeld De Schakel – die haar leden daarmee verder kan
helpen. Verder gaf Tilkema aan dat leden van De Schakel behoefte hebben
aan een bedrijfsverzamelgebouw.

Ook De Golle ondervond ernstig hinder van de pandemie. De nacht van
Wirdum in januari 2019 was de laatste grote activiteit. Op de revenuen
daarvan heeft het dorpshuis afgelopen twee jaar geteerd. Tijdens dat feest
kreeg De Golle controle van handhaving, die tot de conclusie kwam dat de
geluidsnorm werd overschreden.
In het gesprek met de wethouder gebruikt Bruggen dat als voorbeeld om te
illustreren hoe lastig regelgeving het in de benen houden van een dorpshuis
maakt. Zou De Golle weer een Nacht van Wirdum willen organiseren dan
moet ze voldoen aan de geluidsnormen. Zo niet dan volgt een forse dwangsom. Zou hetzelfde feest in een tent worden gehouden, dan kan ontheffing
worden aangevraagd en het feest doorgang vinden.

De wethouder en dorpenmanager erkennen de situatie en zeggen toe uit
te zoeken of dat echt niet anders kan. En snappen ook dat een dorpshuis
zulke evenementen nodig heeft om de begroting sluitend te houden. Voor
De Golle is dat per definitie al een grote uitdaging. In een rapport becijferde
de gemeente dat jaarlijks ruim € 30.000 nodig is om De Golle te renoveren
zodat het gebouw weer voldoet aan de eisen van de tijd.

Niet voor niets dat De Golle een van de partijen is die graag aanhaakt, mocht
er in Wirdum een multifunctioneel centrum komen. Ook dat onderwerp is
uitvoerig met de wethouder besproken. Aansluitend aan het tafelgesprek
even op de fiets door Wirdum, waar de wethouder uiteraard bekenden trof.
Ruim twee uur na aankomst in Wirdum, stapte wethouder Reitsma in de
auto voor het volgende dorpenbezoek in Warten.