Je bent hier: Home / Mededelingen Dorpsbelang – juni

Mededelingen Dorpsbelang – juni

Welkom

Dorpsbelang hoopt vanaf september weer een inloopspreekuur te kunnen houden. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 7 september. Inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur. In de tussentijd zijn we via de mail of schriftelijk te bereiken.

Algemene ledenvergadering

Door de corona heeft de ALV geen doorgang gevonden. De statuten geven geen uitsluitsel hoe in deze bijzondere situatie te handelen. Toch zijn er een aantal zaken die we willen regelen en die we via deze Tuorkefretter aan jullie willen voorleggen.

Bestuursleden:

Johan Kruiger, voorzitter, en Hans Scheffer, penningmeester, hebben aangegeven af te treden. We willen hen heel erg bedanken voor alle inzet en zullen hen op een later moment nog in het zonnetje zetten.

Ondertussen heeft Sjors Hempenius aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. Hier zijn we heel erg blij mee. Voor de geplande ALV is de kascommissie op bezoek geweest bij onze penningmeester en hebben deze goedgekeurd. Johan van Leeuwen kan op deze manier al wel het penningmeesterschap op zich nemen. In de komende periode zal het bestuur zich buigen over de verdere taakverdeling.

Dorpenvisie:

Op 5 januari 2019 is er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de eerste bijdrage gevraagd voor de nieuwe dorpenvisie. Op 3 april 2019 is er samen met Doarpswurk na de ALV een grote bijeenkomst gehouden. Op de volgende vijf thema’s zijn nieuwe ideeën ingebracht en is hierover in gesprek gegaan.

  • Voorzieningen en ondernemen
  • Wonen en leven
  • Natuur en Milieu
  • Verkeer en veiligheid
  • Cultuur en sport

Op 6 oktober 2019 heeft Dorpsbelang de eerste versie van feedback voorzien waarna in november en december 2019 de conceptversie is bekeken door de verschillende verenigingen, scholen, kerk en inwoners die hadden aangegeven mee te willen lezen.

Al deze feedback is meegenomen in de definitieve versie van de nieuwe dorpenvisie. Graag hadden we deze met trots op onze ALV willen presenteren en ook aan willen bieden aan onze dorp-wethouder Friso Douwstra. Echter ook hier heeft corona roet in het eten gegooid. Daarom staat de dorpenvisie nu op onze website. Mocht u toch een dorpenvisie op papier willen lezen, dan zijn hier een beperkt aantal exemplaren voor beschikbaar. Deze kunt u in de week van 22 tot 28 juni ophalen bij de secretaris, George Emersonstrjitte 20.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben dan zijn we altijd via de mail bereikbaar: db.wurdum.swichum@gmail.com.

Tennisbaan:

Er is eindelijk beweging. De gemeente heeft een plan gemaakt dat intern is goedgekeurd.

De eerste tekenen van werkzaamheden door WMR zijn al gezien. Het plan is om de werkzaamheden voor de zomervakantie af te ronden. Het terrein wordt geëgaliseerd en opgehoogd. Alle struiken, bomen en planten die opgekomen zijn, worden geknipt of weggehaald en daarna wordt het ingezaaid met een bloem- en kruidenrijk mengsel. In de loop van de afgelopen maanden zijn bij Dorpsbelang verschillende voorstellen (burgerinitiatieven) binnengekomen met betrekking tot de voormalige tennisbaan. De gemeente heeft bij Dorpsbelang aangegeven daar dit jaar niet meer op te zullen ingaan. Het terrein moet er eerst weer ‘netjes’ bijliggen. Het heeft lang geduurd, maar Dorpsbelang is blij dat de entree van het dorp weer een waardiger aanzien krijgt.

Bij nieuwe informatie zullen we u op de website in het nieuwsitem “herinrichting voormalig tennisterrein” op de hoogte houden.

Informatiescherm:

Zoals jullie al in vele voorgaande Tuorkefretters hebben kunnen lezen, zijn we al een tijdje bezig om een nieuw informatiebord voor het dorp te realiseren. Op dit moment zijn we samen met De Golle, De Schakel, Protestantse gemeente Wirdum e.o. en de Superrr bezig om te kijken of we een tv-scherm in de Superrr kunnen plaatsen waar we het nieuws voor het dorp kunnen presenteren.

Waterrecreatie:

De afgelopen maanden hebben we met ons allen kunnen genieten van het mooie weer. Jong en oud ligt in de zon of stapt met of zonder bootje het water in. We genieten allemaal op onze eigen manier van het mooie weer en van ons mooie dorp.

Dit maakt ook dat we soms een kleine ruimte moeten delen met veel mensen. Dat kunnen we door rekening te houden met elkaar. Ook boten en zwemmers delen het water. Hierbij ontstaan soms gevaarlijke situaties doordat boten te dicht bij de zwemmers komen.

Recent heeft er daarom ook tijdelijk een lijn in het water gelegen rondom de zwemmers. Echter geeft dit de illusie dat het een plek is om te zwemmen waar ondiep water is en er controle is op het zwemwater. Dit is niet het geval. Bij het realiseren van deze plek aan het water zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente.

Als we allemaal elkaar de ruimte gunnen kunnen we ook allemaal blijven genieten van deze mooie plek in Wirdum.

Namens Dorpsbelang,

Leoni Lesterhuis-Bouma