Je bent hier: Home / Mededelingen Dorpsbelang – Januari

Mededelingen Dorpsbelang – Januari

Gelukkig nieuwjaar!

Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 17 januari 2020 van 20 tot 22 uur houdt Dorpsbelang nieuwjaarsreceptie. Dit zal plaatsvinden in De Golle. Iedereen is van harte welkom.
Vooruitlopend op de nieuwjaarsreceptie hopen we dat 2020 een heel mooi jaar gaat worden en dat het in onze dorpen nog prettiger wordt. Inclusief het aanpakken van de voormalige tennisbaan(aan verontruste bewoners: geweldige actie om daar zo’n mooi bord te plaatsen! Dank daarvoor. We hebben het extra onder de aandacht gebracht bij de gemeente).

Ligplaatsen en passantenhaven
De aanmeldingen voor ligplaatsen zijn binnen. Betreffende personen krijgen in januari verder bericht. Op zaterdag 18 januari gaan we ligplaatsen voorzien van bordjes zodat duidelijk is welke als vaste ligplaats gebruikt gaan worden en welke beschikbaar blijven voor de passanten. Eventueel nog liggende boten, worden op die dag weggetrokken. 

Informatiebord entree dorp
Stand van zaken: een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Duurzaam Wirdum Swichum
Wordt 2020 een jaar waarin we stappen gaan zetten? Hopelijk wel. Er wordt met een aantal dorpsbewoners over nagedacht. Variërend van hulp bij verduurzamen van huizen, inzet van een deelauto tot opwekken van zon- en/of windenergie. Kunnen we daar als dorp actief in worden? Op veel andere plekken wordt dat al gedaan.

Voor particuliere aanpak zijn er natuurlijk al diverse mogelijkheden. De gemeente Leeuwarden wees vorig jaar september op www.winstuitjewoning.nl. Misschien hebben dorpsbewoners daar ook gebruik van gemaakt.

Maar wat ook kan: neem de fiets! Gezond, voordelig én milieuvriendelijk. In het blad Eigenhuis stond laatst het volgende: van alle autoritten in Nederland in een jaar, zijn 3,6 miljard korter dan 7,5 km. Maken we die ritjes op de fiets, dan besparen we circa 2 megaton CO2per jaar – vergelijkbaar met het aardgasvrij maken van 1,5 miljoen woningen.
Fietsen naar je werk wordt vanaf 1 januari 2020 ook aangemoedigd vanuit het Rijk. Zie daarvoor de spelregels van het Fietsleaseplan 2020.

Oproep
Dorpsbelang blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is superleuk om je in te zetten voor het dorp, je hoort alle ontwikkelingen en kunt daarop invloed uitoefenen voor het dorp. Daarnaast is ‘t ook gewoon gezellig en hoor je de nieuwtjes. Heb je interesse, schroom niet om contact op te nemen. Dat kan via db.wirdum.swichum@gmail.com of via één van de bestuursleden.

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger