Je bent hier: Home / Mededelingen Dorpsbelang – Februari

Mededelingen Dorpsbelang – Februari

Mededelingen Dorpsbelang

Welkom

Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur.

Voor in de agenda: algemene ledenvergadering

Opmaandag 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur houdt Dorpsbelang de Algemene Leden Vergadering. Zoals gebruikelijk in combinatie met de jaarvergadering van Stichting De Golle. Ieder is van harte welkom.

De notulen van de vorige ALV worden in maart opgenomen in de Tuorkefretter.

Prijs voor geweldige stunt

Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie hebben de ‘jongens van de carbidploeg’ een cadeaubon gekregen voor hun oud-en-nieuw stunt. Met hun fraai en bijna echt vormgegeven bouwbord op de tennisbaan wisten ze Omrop Fryslân erbij te halen. Het bord gaf zelfs op het gemeentehuis mooie reacties teweeg zoals de navraag bij afdelingen of er echt een Milieustraat zou komen. Mooi gedaan, mannen!

Overigens is ons toegezegd dat de gemeente binnenkort de situatie op de tennisbaan wel gaat aanpakken. Daar kijken we vol verwachting naar uit.

Ligplaatsen en passantenhaven

Op zaterdag 18 januari zijn de ligplaatsen voorzien van bordjes zodat duidelijk is welke als vaste ligplaats gebruikt gaan worden en welke beschikbaar blijven voor de passanten. Ook zijn de plekken nu vrij gemaakt. De rode boot is nog niet weg gehaald, vanwege de huidige staat van de boot kunnen we deze niet verplaatsen zonder er zeker van te zijn dat we geen extra schade aanrichten. We weten nog steeds niet wie de eigenaar is. Misschien kan diegene zichzelf melden.

Nieuwe straatlantaarns

De gemeente is bezig met een vervangingsplan voor de straatlantarens. Het gaat om het vervangen van de huidige lantaarnpalen voor mooiere en energiezuinige exemplaren waarbij er meer eenheid en samenhang tussen en in de dorpen wordt getracht te realiseren. Dorpsbelang mocht meedenken over de nieuwe lampen. Via de gemeente zal naar verwachting nog meer informatie komen.

Duurzaam

Vanuit de werkgroep duurzaam wordt een bijeenkomst voorbereid over het gebruik van een elektrische deelauto. Zie ook elders in dit nummer.

Fusie en MFC

Met een kleine groep zijn verkenning gedaan om het fusieproces van de scholen ook te benutten voor het oprichten van een Multi Functioneel Centrum. Binnenkort wordt daarover ook met de gemeente gesproken. Het doel is om de krachten te bundelen en te komen tot een toekomstbestendig voorziening waar het dorp jarenlang plezier van kan hebben.

Ter informatie

Eind februari wordt de contributie Dorpsbelang – Tuorkefretter afgeschreven. Wanneer u hiervoor een automatische incasso/machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De tarieven zijn ongewijzigd.

Etentje

Een etentje bij de voorzitter thuis op woensdagavond 18:00 uur op 26 februari. Dat bieden we aan als je interesse hebt voor deelname aan het bestuur van Dorpsbelang. Er zijn vier plekken beschikbaar voor ‘t etentje. Onder het eten vertellen we dan over wat er zoal te doen valt als je in ‘t bestuur zit. Heb je trek, meld je aan via db.wirdum.swichum@gmail.com of via één van de bestuursleden.

Namens Dorpsbelang,

Johan Kruiger