Je bent hier: Home / Mededelingen dorpsbelang – februari

Mededelingen dorpsbelang – februari

Welkom
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Gezien de aangescherpte coronamaatregelen
vergaderen we nu digitaal. Hierdoor hebben we geen inloopspreekuur. Wilt u iets voorleggen aan Dorpsbelang dan
kunt u ons de komende tijd aanspreken of mailen via db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende vergadering
is gepland op maandag 22 februari.

Superrr
Dorpsbelang houdt vinger aan de pols in de ontwikkelingen rond onze winkel. Uit verkregen informatie wordt
begrepen dat de administratieve rompslomp rond de overname in volle gang is. De verwachting is dat er geen
rigoureuze veranderingen worden verwacht in de service die de winkel nu ook aan de bewoners in onze dorpen biedt.
Wij begrijpen dat de nieuwe uitbater uitgebreid kennis wil nemen van Wirdum en Swichum en Dorpsbelang op korte
termijn zal uitnodigen voor een informatief gesprek. Door de overname wordt het voornemen van het plaatsen van
een digitaal informatiescherm tijdelijk opgeschoven.

Regentonnen actie stopt eind februari
Wat zijn er veel tonnen verkocht! In overleg met Martijn Rauwerda van Hoyte v/d Wal, kunnen er nog tot eind van de
maand februari regentonnen met subsidie vanuit de gemeente en Dorpsbelang besteld worden. Daarna eindigt deze
actie.

Nieuwjaarsbijeenkomst dorpsbelangen gemeente Leeuwarden
Elk nieuw jaar heeft de gemeente een bijeenkomst voor dorpsbelangen en wijkverenigingen. Dit is altijd een leuk
moment om contact te hebben met andere besturen en te horen welke plannen zij hebben. Hoewel de bijeenkomst dit
jaar digitaal plaatsvond, was er een mooie opkomst.
Juist het uitwisselen van initiatieven, acties en plannen kan een mooie impuls geven aan eigen initiatieven en ideeën.
Ook geeft het inspiratie en energie om nieuwe acties of initiatieven op te starten. De regentonnenactie is daar een
mooi voorbeeld van. Wij hadden namelijk eerst gezien hoe succesvol deze actie in Goutum was geweest.
In 2021 willen wij als Dorpsbelang nog meer zichtbaar zijn en makkelijk gevonden worden door de inwoners. Wij
hopen dat we dan nog meer verbondenheid in het dorp kunnen faciliteren en hopen ook meer mensen aan óns te
kunnen binden.

Namens Dorpsbelang,
Leoni Lesterhuis-Bouma