Je bent hier: Home / Mededelingen dorpsbelang – december

Mededelingen dorpsbelang – december

Al enige tijd wordt binnen het bestuur gediscussieerd over hoe Dorpsbelang op korte en lange termijn effectief en voldoende kwalitatief de belangen van Wirdum en Swichum kan behartigen. Een geringe bezetting van bestuursfuncties en een toename van verantwoordelijkheden de laatste jaren, nopen ons daartoe. Het bestuur ziet zich genoodzaakt strategische keuzes te maken
in wat ze wel of niet aanpakken en besloten is daarom een nieuwe weg in te slaan. Wat we dan gaan doen?

Wel, werkzaamheden van Dorpsbelang beperken zich voortaan (vanaf nu) tot zogenaamde “grote vraagstukken”. Nieuwbouw, (verkeers)veiligheid en de plannen voor een multifunctioneel centrum zijn voorbeelden daarvan. Dorpsbelang gaat regie voeren op dergelijke vraagstukken. Activiteiten waarbij uitvoering nodig is, laten we over aan de initiatiefnemer(s). Het bestuur is ervan overtuigd dat u als inwoner daartoe prima in staat bent.

Het zogenaamde spreekuur voorafgaand aan de bestuursvergaderingen op maandagavond komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt één- of tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners waarbij initiatiefnemers met plannen voor verbetering van eigen buurt of het hele dorp worden uitgenodigd deze te presenteren. De aanwezigen wijzen aan welke plannen doorgang moeten gaan vinden. En die dan vanuit Dorpsbelang (deels) gefinancierd kunnen worden. De initiatiefnemers zorgen in
samenwerking met Dorpsbelang zelf voor de uitvoering van eigen plannen.

Met deze doorgevoerde nieuwe werkwijze verwacht het bestuur dat zij als vertegenwoordiger van Wirdum en Swichum de belangen op verantwoorde wijze kunnen dienen. Uiteraard blijft het bestuur van Dorpsbelang voor u bereikbaar via de e-mail.

Bestuur Dorpsbelang