Je bent hier: Home / Mededelingen dorpsbelang december: Verslag netwerkbijeenkomst

Mededelingen dorpsbelang december: Verslag netwerkbijeenkomst

Grote opkomst eerste Netwerkbijeenkomst Dorpsbelang

Dorpsbelang zit in de transitie naar een netwerkorganisatie. Om te horen wat er onder dorpsbewoners
leeft, wordt vier keer per jaar een avond belegd. Woensdag 23 november was de eerste
netwerkbijeenkomst. Met ruim 70 belangstellenden een goed bezochte avond.
Onder leiding van Dorpsbelang-voorzitter Sjors Hempenius was er eerst ruimte voor het delen van
zaken die dorpsgenoten bezighouden. Tom Baaij van Centerrr kreeg als eerste het woord. Onlangs
sloot Centerrr twee vestigingen in Friesland en Baaij geeft aan dat het een hele uitdaging is om in
kleine gemeenschappen als winkel het hoofd boven water te houden.
Naast verkooppunt wil Centerrr ook graag ontmoetingsplek zijn. Een plek om bijvoorbeeld even koffie
te drinken of iets creatiefs te doen. Daar zoekt Centerrr vrijwilligers voor. Daarnaast was er de oproep
van Baaij om te kijken bij welke diensten de medewerkers (cliënten) van Centerrr misschien zouden
kunnen worden ingezet. Als voorbeeld noemt hij het verpakken of stickeren van producten. ‘Om extra
werk of extra inkomsten te genereren’, aldus Baaij. Suggesties of vragen kunnen worden gemaild.

Andere zaken die aan de orde kwamen, waren:

 • De bereikbaarheid van Leeuwarden is vanuit Wirdum met de fiets goed, alleen zijn de routes
  slecht verlicht. Fietsen in het stikdonker, zonder autoweg in de buurt, geeft een onveilig gevoel. En
  is ook niet in lijn met fietsvriendelijke ambitie van de gemeente. Daarnaast is de kwaliteit van de
  fietspaden slecht en de communicatie over wanneer bijvoorbeeld een fietspad is afgesloten, kan
  ook vele malen beter. Een groep betrokkenen onder leiding van Marieke gaan hierover in gesprek
  met betrokken ambtenaren van de gemeente.
 • De verlichting in het dorp laat ook te wensen over. Er zijn veel donkere plekken en de bestrating
  ligt er lang niet overal even goed in. Het advies is hiervan melding te maken via het gemeentelijke
  telefoonnummer: 14058.
 • De tafeltennistafel die vroeger bij het trapveld stond. In Swichum staat er nu een, maar die in Wirdum wordt gemist. Dorpenmanager Jet Brinker van de gemeente vraagt na of die van de gemeente kwam of van het dorp.
 • Zijn er mogelijkheden om wat te doen aan het geluidsoverlast van de A32. In het verleden zijn
  daar vaker vragen over geweest en er is ook onderzoek naar gedaan. Het feit dat automobilisten
  zich niet aan de maximum snelheid houden die daar geldt, is de oorzaak. Langzamer rijden,
  scheelt decibellen. Rijkswaterstaat wijst daarvoor naar handhaving.
 • Rondom de ontwikkeling van ‘t Blauleech is het angstvallig stil. De gemeente weet op dit moment zelf niet hoeveel vertraging nieuwbouwplannen oplopen door de stikstofcrisis. Jan Brouwer van de gemeente Leeuwarden wordt daar nog eens specifiek naar gevraagd.
 • Op de vraag of het schelpenpad langs de N31 met iets meer struweel kan worden aangekleed, is het antwoord dat Rijkswaterstaat daarvoor verantwoordelijk is. En die wens daar kan worden neergelegd.
 • Het hondenlosloopveld is aangelegd, maar nog niet alle hekwerken zijn geplaatst.
 • Op de vraag of in Wirdum een accu geplaatst kan worden voor de opslag van ‘over’stroom, waar in de winter wanneer er een tekort is weer stroom van kan worden betrokken, is het antwoord “nee”. Economisch kunnen dat soort accu’s nog lang niet uit en regelgeving is er ook nog niet op ingericht. Jet Brinker geeft aan dat bij de gemeente mensen actief werken aan oplossingen voor energievraagstukken. Wellicht een mooi onderwerp voor een volgende netwerkbijeenkomst.
 • Een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van de woon-, werk- of leefomgeving kan worden gedaan via telefoonnummer 14058 van de gemeente.

Een bijdrage

In tegenstelling tot de oude werkwijze van Dorpsbelang, waarbij het bijna maandelijks werd gevraagd om financiële bijdragen, kunnen die aanvragen nu worden gedaan tijdens een netwerkbijeenkomst.
Op 23 november waren er drie aanvragen, die door de aanwezigen alle drie positief werden beoordeeld. De hoogte van de bijdrage bepaalt het bestuur achteraf. Uitgangspunt is dat het dorpenbudget daarvoor wordt verdeeld over de vier netwerkbijeenkomsten die jaarlijks worden gehouden.
Aanvragen waren er van de Carbidploeg, De Golle voor een nieuw podium en voor de training van
mensen die een AED kunnen bedienen door Tineke Zijlstra.

De carbidploeg organiseert jaarlijks op oudejaarsdag het carbidschieten bij de firma Jorna. Die
happening draaide op vrijwillige giften en de verkoop van drank. Het tekort – al gauw een € 1.000 –
deelden de organisatoren met elkaar. “En dat vinden we toch eigenlijk wel wat te gek”, aldus Michiel
Jorna en Gerben Hoekstra.

Bij De Golle is het podium aan vervanging toe. Het podium wordt onder andere gebruikt door de
brassband, het toneel, school en binnenkort staat een playbackshow op de rol. Het idee is om een
gebruikt podium te kopen waarvan de kosten een € 3.000 zijn.

Tineke Zijlstra is een van de mensen in Wirdum die gediplomeerd is om te reanimeren. Zij constateert
dat de groep die in Wirdum een AED kan bedienen beperkt is en wil de cursus die er jaarlijks was
graag nieuw leven in blazen. Wirdumers en Swichumers die daarvoor belangstelling hebben, kunnen
dat bij haar aangeven (e-mailadres).
Daarnaast vraagt zij een bijdrage voor de basiscursus (6 personen à € 180) en de herhalingscursus
(12 personen à € 177). Haar vraag daarnaast is of Dorpsbelang daar garant voor wil staan de
komende vijf jaar. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot het dorpenbudget staat dat echter niet
toe. Een aanvraag moet jaarlijks worden ingediend. Dorpenmanager Jet Brinker merkt op dat er per
januari 2023 gemeentelijke beleid komt op AED’s. Daar zit ook een gemeentelijke vergoeding bij van
50 procent op de cursuskosten. Ook is het nog mogelijk om via de gemeente nieuwe AED’s aan te
schaffen.

Volgende netwerkbijeenkomst

Voor de eerste netwerkbijeenkomst stond ook een nieuwe naam voor Dorpsbelang op de agenda. ‘We
gaan een nieuwe tijd in met een nieuwe werkwijze en daar hoort een nieuwe naam bij’, merkte
voorzitter Sjors Hempenius op. Tot nu toe kwam er één suggestie binnen. Een mooie, maar het is nog
mooier wanneer er wat te kiezen valt. Dorpsbelang roept daarom iedereen op suggesties in te dienen
via de website van Dorpsbelang. In de volgende netwerkbijeenkomst komt dit weer op de agenda.

De data voor de netwerkbijeenkomsten in 2023 zijn inmiddels ook geprikt.

Deze worden gehouden op:
– 22 februari 2023
– 7 juni 2023
– 13 september 2023