Agenda

  • Woensdag 30 oktober: Informatiebijeenkomst rondom uitvaart, testament en erfenis
  • Donderdag 31 oktober: UVV/PKN Wietze van der Land over zijn campertocht
  • Vrijdag 8 november: Maatschutjassen
  • Dinsdag 12 november: Koffie- en theeschenkerij met sjoelen

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Leve de vrijwilliger

Leve de vrijwilliger

Wat is een dorp zonder vrijwilligers? Een ode én een oproep voor vrijwilligers door Sietze Vlieg.

 De kruitdampen van het dorpsfeest zijn net weer opgetrokken, iedereen is weer min of meer nuchter en voor velen van ons is het dagelijkse leven weer begonnen. Dus ook voor de vrijwilliger. Of nee toch niet… want de vrijwilliger had immers helemaal geen vakantie. De vrijwilliger heeft namelijk nooit vakantie! Denk er maar eens over na. Hoe zou ons dorpse leven er uit zien als de vrijwilliger vakantie neemt. Of erger nog, er mee stopt… Dat dorpsfeest van kortgeleden, dat is er dan niet. Geen spelletjes, geen versierde wagens en straten. De meeste sportverenigingen beginnen nu na de zomerstop ook weer volop met trainingen en wedstrijden. Ook hier is het weer de vrijwilliger die de boel draaiende houdt. Zonder de vrijwilliger zou er natuurlijk wel gevoetbald kunnen worden, maar dan gaat de contributie naar minstens € 750,- per jaar. Zonder de vrijwilliger is er een luizenplaag, want daarvoor zijn er de luizenpluizers (luizenmoeder mag ik niet schrijven hoor ik net).

Ook niet onbelangrijk, zonder de vrijwilliger zouden de weilanden rond Wirdum binnenkort tjokvol zonnepanelen staan. Alweer een prachtig voorbeeld. Al zullen Groenleven en Kronos iets minder enthousiast over dit vrijwilligerswerk zijn. LF2018, dat zou zonder de vrijwilliger een klein feestje zijn voor een select gezelschap. Zo vormden de vrijwilligers bijvoorbeeld een belangrijk deel van de reuzenmagie. Die vrijwilligersrol was overigens niet weggelegd voor de eerste de beste: in goede conditie zijn, lang kunnen lopen en stilstaan en tegen hitte kunnen. Een fysiek pittige opdracht. Onze eenzame ouderen blijven achter de geraniums als de vrijwilliger ze daar niet achter vandaan haalt. Kortom, zonder de vrijwilliger zou het ongezellig, saai, rommelig, ongezond, duur en lelijk zijn in Wirdum. Helaas heeft de vrijwilliger het druk. Veel te druk. Het lijkt soms wel of de vrijwilliger alles alleen moet doen. Daardoor is het afbreukrisico hoog. Daarom wil ik deze rubriek gebruiken om de vrijwilliger in het zonnetje te zetten, te bedanken voor die tomeloze inzet. Leve de vrijwilliger! Ook een oproep aan iedereen die nog geen ‘onbetaald en onverplicht werk doet, voor anderen of voor de samenleving’ maar wel graag naar het dorpsfeest gaat, of naar een sportvereniging, geniet van de bloemen in de bermen, kinderen op school heeft, de Tuorkefretter leest, van muziek houdt, van de Golle houdt, van … en … nou eigenlijk gewoon graag in dit prachtige dorp woont: help de vrijwilliger, want die kan het niet alleen!

Sietze Vlieg