Je bent hier: Home / Gemeente ontwikkelt zuidkant Blauleech als eerste

Gemeente ontwikkelt zuidkant Blauleech als eerste

De gemeente gaat de zuidkant van het terrein dat nu nog braak ligt in het nieuwbouwplan ’t Blauleech als eerste ontwikkelen. Op 14 februari praatte Jan Brouwer, adviseur gebiedsontwikkeling bij de gemeente Leeuwarden Dorpsbelang daarover bij. Na de presentatie van de plannen voor ’t Blauleech vorig jaar door de gemeente volgde een lange tijd van radiostilte. De onduidelijkheden rondom alles wat met stikstof en depositie te maken heeft, is daar debet aan.

Met het oog op de woningmarkt, de behoefte in Wirdum aan betaalbare (starters)woningen en om doorstroming te stimuleren start de gemeente met de doorontwikkeling van ’t Blauleech aan de zuidkant. De eerdere plannen (combinatie appartementen en enkele woningen) is losgelaten. Daarvoor in de plaats geeft WoonFriesland aan 10 tot 12 huurwoningen te willen bouwen bij de entree vanaf de Tjaerderdyk en zo mogelijk enkele goedkopere koopwoningen (een afspraak uit het coalitieakkoord is dat in geval van nieuwbouw 30 procent sociale huur is).

Het uitwerkingsplan en de welstandsrichtlijnen zijn bijna klaar waarna ze voor inspraak ter inzage worden gelegd. Het streven is, geeft Brouwer aan, dat het college van B&W de plannen nog voor het zomerreces kan vaststellen. De kaveluitgifte zal gaan middels verloting. De selectieprocedure voor projectmatige bouw start dit najaar. Een besluit over de aanleg en ontwikkeling van de Koai (het schiereiland met wonen aan het water) met woningen in het hogere segment wordt later in het jaar genomen.

Medio maart, dan wel april geeft de gemeente een nieuwsbrief uit voor de inwoners van Wirdum en Swichum waarin een en ander nogmaals wordt toegelicht.