Je bent hier: Home / Fan ‘e toer besjoen – maart

Fan ‘e toer besjoen – maart

Fan ‘e toer besjoen

Hopen op ijs

Ha, de ijsbaan is onder water gezet! Vroeger dacht ik dat er dan snel ijs zou volgen. Dat de plaatselijke ijsmeesters vast meer inzicht in een naderende vorstperiode zouden hebben dan bijvoorbeeld de weermannen op tv. Dat zij iets weten wat wij nog niet weten. Want waarom zou je anders de moeite nemen om het water op de ijsbaan te laten lopen? De teleurstelling was dan ook groot als er de hele winter helemaal niet geschaatst kon worden.

Nog steeds word ik blij op het moment dat de ijsbaan onder water gezet is. Het heeft wel iets hoopvols: Zou het dit jaar dan toch weer kunnen? Het is zo leuk en gezellig om te schaatsen op de ijsbaan.

In de Leeuwarder Courant stond laatst een artikel over ijsverenigingen in Friesland. Uit dat artikel bleek dat noorderlingen hun lidmaatschap bij de ijsvereniging nauwelijks laten afhangen van de kans dat ze kunnen schaatsen. Het ledental van de meeste natuurijsclubs bleef de afgelopen jaren ongeveer gelijk, ondanks de reeks van zachte winters waarin we nauwelijks konden schaatsen.

Waarom de leden toch vaak blijven? Aan de ene kant omdat het lidmaatschap vaak in de maanden voor de winter wordt geïnd. Je hoopt altijd op een winter met ijs. De lage contributie speelt ook mee. Een lidmaatschap kost tussen de vijf en tien euro. Maar bovenal is lid blijven voor veel mensen een gewoonte. Als je in een dorp woont, dan ben je lid van de ijsclub. Dat hoort erbij, aldus een van de uitkomsten van de enquête.

Dit weekend ging de stop uit de ijsbaan. Het water loopt langzaam weg. Jammer, niet geschaatst. Dag winter.

Volgend jaar blijf ik weer onverminderd hopen op natuurijs en ondertussen gewoon lid van onze ijsvereniging.

Alwien de Boer