Agenda

  • Dinsdag 23 april: Jaarvergadering UVV
  • Woensdag 24 en donderdag 25 april: Suikerbroodactie de brassband
  • Zaterdag 27 april: Jeu de Boules
  • Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

Melle Mol

Lorem

Dat ynformaasjeboard hat neffes my ek net safolle te fertellen. As falt der yn Wurdum en Swichum neat te belibjen?

Fan e toer Alwien de Boer april

Fan e toer Alwien de Boer april

Hoe zou Wirdum er over 10 jaar uitzien? Alwien klimt op de Wirdumer toer....

Het is woensdagavond 3 april en ik sta denkbeeldig op de Wirdumer toer. Ik stel me voor hoe Wirdum en Swichum er over 10 jaar van bovenaf uitzien.

Ondertussen in De Golle…

De Golle en Dorpsbelang Wirdum-Swichum hebben hun jaarvergadering. Er wordt teruggeblikt op 2018, er worden cijfers gedeeld, nieuwe en aftredende bestuursleden passeren de revue en betrokken dorpsbewoners stellen vragen.

Na het officiële gedeelte wordt iedereen uitgenodigd om ideeën aan te leveren voor de nieuwe dorpenvisie. We hebben vijf thema’s’:

- Natuur en Milieu
- Wonen en Leven
- Cultuur, Sport en Vrije tijd
- Voorzieningen en Ondernemen
- Verkeer en Veiligheid

Het leverde veel mooie gesprekken, discussies en positieve ideeën op waarmee we de dorpenvisie verder kunnen vormgeven. Goed om te zien dat er een mix van jong en oud aanwezig was die avond.

Over 10 jaar klim ik opnieuw op de toer. Zie ik dan een mooi gebouw waar onze kinderen naar school gaan, waar we sporten, vergaderen en gezellige activiteiten organiseren? Zijn er inmiddels genoeg woningen voor starters en senioren zodat ze niet hoeven uit te wijken naar andere dorpen? Is het nog groener en duurzamer geworden? O, en kijk daar de Wirdumerbaai en de oude tennisbaan: wat is het mooi geworden!

Alwien de Boer