Je bent hier: Home / Extra inzamelronde tuinafval

Extra inzamelronde tuinafval

Geachte bewoner(s),
Met dit nieuwsbericht willen wij u erop attenderen dat Omrin u, in samenwerking met gemeente
Leeuwarden en dorpsbelang Wirdum/Swichum, dit jaar weer in de gelegenheid stelt om uw
vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.
Op de volgende zaterdagen staan twee rode Omrin containers bij Dorpshuis “De Golle’:

Zaterdag 17 oktober 2020
Zaterdag 24 oktober 2020

U kunt dan uw tuinafval in de betreffende containers deponeren.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval
te deponeren.

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen aan de Greunsweg 86 in
Leeuwarden of de Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een afspraak via de Afvalapp of via
www.omrin.nl.