Agenda

  • Woensdag 15 mei: Presentatie missiewerk Peru
  • Woensdag 15 mei: Jiergearkomste toanielferiening Nut en Nocht
  • Dinsdag 28 mei: Concert Arunia schoolorkest en Brassband Wirdum
  • Donderdag 30 mei: Dautraapje - meditatieve wandeling

Melle Mol

Lorem

Ik hâld net fan fuotbal en seach nei de quiz “De zwakste schakel”. Hawwe wy eins nei it selde sitten te sjen: Ajax wie ek de swakste skeakel.

De Wirdumerbaai

De Wirdumerbaai

Rectificatie: In de Tuorkefretter van februari staat een stukje over de Wirdumerbaai. Het wordt in die tekst "zwemplek" genoemd. Lees hier waarom dit GEEN zwemplek genoemd mag worden.

Het woord zwemplek is een woord met waarde en specifieke betekenis binnen de gemeente. Het geeft namelijk aan dat er controles op zwemkwaliteit zijn. Dit is echter NIET het geval bij de Wirdumerbaai. Zwemmen daar is op eigen risico.

Rectificatie artikel Tuorkefretter

Wirdumerbaai

Hoera, in maart/april wordt een start gemaakt met de aanleg van de Wirdumerbaai in Wirdum bij het fietsbruggetje naar de wijk Hekkemiede. De afvalbak bij de bank tegenover Swichumerdyk 3 wordt verplaatst naar de Wirdumerbaai en blijft dan geleegd worden door de gemeente. In de genoemde afvalbak wordt nu weinig afval gedaan. Voor wie er wat ingooide, afval en hondenpoepzakjes kunt je 50 meter verderop kwijt vlakbij de fietsenstalling van de scholen of bij de Loodyk, direct naast het bosje bij de Golle.

Werkgroep Wirdumerbaai, werkgroep onder Dorpsbelang, Yvonne van Manen