Agenda

  • Woensdag 15 mei: Presentatie missiewerk Peru
  • Woensdag 15 mei: Jiergearkomste toanielferiening Nut en Nocht
  • Dinsdag 28 mei: Concert Arunia schoolorkest en Brassband Wirdum
  • Donderdag 30 mei: Dautraapje - meditatieve wandeling

Melle Mol

Lorem

Ik hâld net fan fuotbal en seach nei de quiz “De zwakste schakel”. Hawwe wy eins nei it selde sitten te sjen: Ajax wie ek de swakste skeakel.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wirdum-Swichum en Stichting Dorpshuis De Golle

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wirdum-Swichum en Stichting Dorpshuis De Golle

Woensdag 3 april

Algemene Ledenvergadering 3 april 19:30 uur

Geachte Leden,

Dorpsbelang Wurdum-Swichum nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 3 april.
Zoals gebruikelijk doen we de vergadering in combinatie met de jaarvergadering met De Golle.
De vergadering begint op 19.30 uur. De agenda vindt u in de Tuorkefretter en op www.wirdum-swichum.nl.

Het tweede deel van de avond gaan we graag met u in gesprek over de wensen en ideeën voor de dorpen.
De opbrengst van deze avond zal dienen voor het opstellen van een nieuwe dorpenvisie.


Namens,
Het bestuur van Dorpsbelang Wirdum-Swichum
Stichting Dorpshuis Wirdum/Swichum – De Golle