Agenda

  • Zaterdag 16 maart: Inzameling grof tuinafval
  • Zaterdag 16 maart: Nacht van Wirdum
  • Zaterdag 16 maart: Ontmoeting en gesprek over dorpskerk
  • Vrijdag 22 maart: Maatschutjassen

Melle Mol

Lorem

Foarich jier miste ik it glêzen hûs by de aksje fan 3FM Serious Request. No wit ik wer 't hûs bleaun is.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wirdum-Swichum en Stichting Dorpshuis De Golle

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wirdum-Swichum en Stichting Dorpshuis De Golle

Woensdag 3 april

Algemene Ledenvergadering 3 april 19:30 uur

Geachte Leden,

Dorpsbelang Wurdum-Swichum nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 3 april.
Zoals gebruikelijk doen we de vergadering in combinatie met de jaarvergadering met De Golle.
De vergadering begint op 19.30 uur. De agenda vindt u in de Tuorkefretter en op www.wirdum-swichum.nl.

Het tweede deel van de avond gaan we graag met u in gesprek over de wensen en ideeën voor de dorpen.
De opbrengst van deze avond zal dienen voor het opstellen van een nieuwe dorpenvisie.


Namens,
Het bestuur van Dorpsbelang Wirdum-Swichum
Stichting Dorpshuis Wirdum/Swichum – De Golle