Agenda

  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest
  • Vrijdag 23 augustus: De kat in de kelder door Nut en Nocht
  • Vrijdag 13 september: Vertrek W3 Fietsklassieker

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wirdum-Swichum en Stichting Dorpshuis De Golle

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wirdum-Swichum en Stichting Dorpshuis De Golle

Woensdag 3 april

Algemene Ledenvergadering 3 april 19:30 uur

Geachte Leden,

Dorpsbelang Wurdum-Swichum nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 3 april.
Zoals gebruikelijk doen we de vergadering in combinatie met de jaarvergadering met De Golle.
De vergadering begint op 19.30 uur. De agenda vindt u in de Tuorkefretter en op www.wirdum-swichum.nl.

Het tweede deel van de avond gaan we graag met u in gesprek over de wensen en ideeën voor de dorpen.
De opbrengst van deze avond zal dienen voor het opstellen van een nieuwe dorpenvisie.


Namens,
Het bestuur van Dorpsbelang Wirdum-Swichum
Stichting Dorpshuis Wirdum/Swichum – De Golle