Je bent hier: Home / 13 september jaarvergadering Dorpsbelang

13 september jaarvergadering Dorpsbelang

Dorpsbelang Wirdum Swichum nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op 13 september. De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Golle. De inloop is om 19.15 uur.

De vergadering begint om 19.30 uur. De Golle heeft de aftrap van de avond, waarna Dorpsbelang Wirdum Swichum het stokje overneemt. De jaarvergadering doet tevens dienst als netwerkbijeenkomst. Verenigingen, organisaties of particulieren kunnen hun initiatief pitchen voor een financiële bijdrage.

Agenda Dorpsbelang Wirdum Swichum

1. Welkom en opening vergadering door Sjors Hempenius
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen van de notulen jaarvergadering 2022
4. Goedkeuring verslag jaarvergadering 2022
5. Verslag van de kascommissie (Peter Smit en Durk Reitsma).
En benoemen nieuw lid kascommissie
6. Toelichting op hoe Dorpsbelang Wirdum Swichum gaat opereren

Pauze

7. Toelichting nieuwbouw Blauleech door Martijn Koekoek van de gemeente Leeuwarden
8. Toelichting stand van zaken rondom multifunctionele gebouw door Sander de Kroon en Sjoukje Kalsbeek. Een medewerker van Provinsje Fryslân licht de ondersteunende rol van de provincie daarbij toe
9. Aanvragen voor een financiële bijdrage

10. Rondvraag en sluiting vergadering

Klik hieronder voor het jaarverslag 2022 – 2023 en het verslag van de vorige jaarvergadering.

Jaarverslag Dorpsbelang Wirdum Swichum 2022 2023

Verslag jaarvergadering De Golle en Dorpsbelang Wirdum Swichum 8 juni 2022