Agenda

 • Donderdag 14 februari: Nifelmiddei
 • Donderdag 28 februari: Samen eten UVV-PKN
 • Vrijdag 1 maart: Maatschutjassen
 • Zaterdag 2 maart: Ontmoeting en gesprek over dorpskerk

Melle Mol

Lorem

Nee, burgemeester is niks voor mij; die ketting is veel te zwaar. Maar ik zou wel wethouder willen zijn met graaf- en grondwerk in mijn portefeuille.

Werkgroep Groen

Werkgroep Groen

Groenplan Wirdum-Swichum: duurzaamheid, leefbaarheid, samen genieten, natuur, landschap, cultuurhistorie

In ons dorp hebben we, dat staat ook in het bestemmingsplan, te weinig openbaar groen. Daarnaast vind je in de stad tegenwoordig meer natuur dan op het platteland. Dat laten we niet op ons zitten! We kijken in overleg met gemeente en betrokken bewoners hoe we dorpseigen groen kunnen ontwikkelen:

 

 • bloemrijke bermen met vlinders en insekten,
 • aanplant van (fruit) bomen en bessenstruiken om samen te plukken,
 • een groen/ruig speelterrein voor de jeugd,
 • een zwemplek in een heldere Wirdumervaart,
 • moestuinen en een gezamenlijke groententuin voor eigen dorp of voedselbank,
 • composthopen in eigen tuinen
 • meer struweel voor vogels in en rond het dorp, waar helaas de weidevogels vrijwel zijn verdwenen,
 • meer ruimte voor kleine zoogdieren zoals egels in de tuinen,
 • ruimte bij huizen en kerken voor huiszwaluwen, mussen, spreeuwen, gierzwaluwen en vleermuizen.
 • tuinieren in sier- en moestuin als het even kan zonderkunstmest en bestrijdingsmiddelen,
 • Dorpseigen groen ontwikkelen we langs de wegen, in de plantsoentjes, bij de ijsbaan, langs de oevers van de Wirdumervaart, op de delen van Hikkemieden die braak liggen en in onze tuinen. Wijken met een groene, meer natuurlijke uitstraling en met plekken voor kinderen om te spelen in de natuur scoren hoog op leefbaarheid. Mensen blijken er zich sneller te ontspannen. Insekten, zoals bijen, zijn belangrijk bij de bevruchting van landbouwgewassen en van fruitbomen. Bedenk ook dat het vervangen van steen door groen in tuinen de kosten vermindert van wateropvang. Voorbeeld projecten kunnen de projecten Hikkemieden en de Loodyk zijn, zie Dorpsvisie.

Over onze activiteiten berichten wij via de Tuorkefretter. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.