Agenda

  • Woensdag 30 oktober: Informatiebijeenkomst rondom uitvaart, testament en erfenis
  • Donderdag 31 oktober: UVV/PKN Wietze van der Land over zijn campertocht
  • Vrijdag 8 november: Maatschutjassen
  • Dinsdag 12 november: Koffie- en theeschenkerij met sjoelen

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Dorpsbelang

Foriening Foar Dorpsbelangen Wurdum-Swichum, KvK 40001081

Dorpsbelang zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw dorpsbelang terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in uw dorp. U bent welkom op het inloopspreekuur van de Dorpsbelang vergadering. Iedere eerste maandag van de maand in de De Golle om 19:30.

Mailadres: db.wurdum.swichum@gmail.com

 Even voorstellen:

 

Hans Scheffer, penningmeester

Johan Kruiger, voorzitter

 

Alwien de Boer
Algemeen lid en Tuorkefretter

 

Rob Broersma, portefeuille abonnementen en advertenties

 

Leoni Bouma
secretaris

 

Johan van Leeuwen