Agenda

  • Dinsdag 23 april: Jaarvergadering UVV
  • Woensdag 24 en donderdag 25 april: Suikerbroodactie de brassband
  • Zaterdag 27 april: Jeu de Boules
  • Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

Melle Mol

Lorem

Dat ynformaasjeboard hat neffes my ek net safolle te fertellen. As falt der yn Wurdum en Swichum neat te belibjen?

Dorpsbelang

Foriening Foar Dorpsbelangen Wurdum-Swichum, KvK 40001081

Dorpsbelang zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw dorpsbelang terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in uw dorp. U bent welkom op het inloopspreekuur van de Dorpsbelang vergadering. Iedere eerste maandag van de maand in de De Golle om 19:30.

Mailadres: db.wurdum.swichum@gmail.com

 Even voorstellen:

Anneke Hijman, secretaris

Hans Scheffer, penningmeester

Johan Kruiger, voorzitter

Rob Broersma, portefeuille abonnementen en advertenties

Alwien de Boer, algemeen lid (portefeuille Tuorkefretter)

 

 

Leoni Bouma

 

Johan van Leeuwen