Agenda

  • Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni: Avond-4-daagse
  • Zondag 23 juni: Openlucht kerkdienst
  • Donderdag 27 juni: Bezoek Fries Landbouwmuseum werkgroep UVV/PKN
  • Donderdag 27 juni: Lezing over HSP

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Dorpsbelang

Foriening Foar Dorpsbelangen Wurdum-Swichum, KvK 40001081

Dorpsbelang zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw dorpsbelang terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in uw dorp. U bent welkom op het inloopspreekuur van de Dorpsbelang vergadering. Iedere eerste maandag van de maand in de De Golle om 19:30.

Mailadres: db.wurdum.swichum@gmail.com

 Even voorstellen:

Anneke Hijman, secretaris

Hans Scheffer, penningmeester

Johan Kruiger, voorzitter

Rob Broersma, portefeuille abonnementen en advertenties

Alwien de Boer, algemeen lid (portefeuille Tuorkefretter)

 

 

Leoni Bouma

 

Johan van Leeuwen