Agenda

  • Donderdag 14 februari: Nifelmiddei
  • Donderdag 28 februari: Samen eten UVV-PKN
  • Vrijdag 1 maart: Maatschutjassen
  • Zaterdag 2 maart: Ontmoeting en gesprek over dorpskerk

Melle Mol

Lorem

Nee, burgemeester is niks voor mij; die ketting is veel te zwaar. Maar ik zou wel wethouder willen zijn met graaf- en grondwerk in mijn portefeuille.

Dorpsbelang

Foriening Foar Dorpsbelangen Wurdum-Swichum, KvK 40001081

Dorpsbelang zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw dorpsbelang terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in uw dorp. U bent welkom op het inloopspreekuur van de Dorpsbelang vergadering. Iedere eerste maandag van de maand in de De Golle om 19:30.

Mailadres: db.wurdum.swichum@gmail.com

 Even voorstellen:

Anneke Hijman, secretaris

Hans Scheffer, penningmeester

Johan Kruiger, voorzitter

Rob Broersma, portefeuille abonnementen en advertenties

Alwien de Boer, algemeen lid (portefeuille Tuorkefretter)

 

 

Leoni Bouma

 

Johan van Leeuwen