Je bent hier: Home / Dierenweide

Dierenweide

In 2021 is in Wirdum een Dierenweide gerealiseerd. Op een al jaren braakliggend stuk grond, door de verdwijnende tennisbaan, is een prachtige plek gecreëerd waar jong en oud graag komt en bij de dieren is.

Het ontstaan
Drie dorpsgenoten die dichtbij de plek van de Dierenweide wonen kwamen met het idee van een dierenweide als herbestemming voor het braakliggende terrein van de oude tennisbaan. Ze sloegen de handen ineen en richtten een stichting op. Alle dorpsgenoten zijn vervolgens via een enquête ondervraagd en daaruit bleek voldoende draagvlak voor dit initiatief. Voorzitter van de stichting, Willem Sonnema, was altijd al zelf een soort hobby boer. Maar hij had zijn beesten niet in Wirdum. Daar kwam verandering in tijdens de zomer van 2021. Met veel betrokkenheid, creativiteit, speurwerk op internet naar materialen en menskracht, is door veel vrijwilligers tijdens de zomerperiode een heel mooi dierenverblijf gerealiseerd.

Willem Sonnema tussen de geiten

Donateurs
In het voorjaar 2022 was de officiële opening en op dat moment hebben zich uit het dorp ongeveer 70 donateurs aangemeld die met elkaar goed zijn voor jaarlijks zo’n € 1.100,-.

Nieuwe donateurs zijn altijd welkom! Graag aanmelden via een mail naar de penningmeester: hannie.schuurman@gmail.com.  Naast de donateurs wordt de Dierenweide gesteund met giften en donaties vanuit ondernemers in het dorp. Daarnaast zit er op het bord aan het hek bij de ingang een QR-code. Langsfietsende toeristen, wandelaars en natuurlijk dorpsbewoners kunnen op die manier gemakkelijk een bijdrage overmaken aan de Dierenweide om zo dit prachtige mienskips-initiatief te steunen!

Pony Cindy en een aantal van de jonge geitjes

Jong en oud
Nu de Dierenweide een aantal jaren bestaat, is duidelijk dat het nog breder gedragen wordt dan in eerste instantie gedacht. In het voorjaar als de jonge dieren buiten zijn, is het elke middag een komen en gaan van kinderen, ouders, pakes en beppes.

We hopen dat we nog heel lang met elkaar onze mooie Dierenweide in stand kunnen houden.