Je bent hier: Home / Bestuur

De gezichten van dorpsbelang Wirdum-Swichum

Dorpsbelang zet zich samen met de gemeente in voor een prettige, veilige en schone leefomgeving. U kunt bij dorpsbelang terecht als u ideeën hebt over de ontwikkeling in uw dorp.   

De vereniging dorpsbelang Wirdum-Swichum bestaat uit een bestuur en een groot aantal leden. De meeste inwoners van Wirdum en Swichum zijn lid dorpsbelang. Zij ontvangen de dorpskrant de Tuorkefretter. De Tuorkefretter verschijnt 10 keer per jaar.

Onze doelstelling zijn het behartigen van belangen van de bewoners van Wirdum en Swichum naar gemeente en provincie. Daarnaast organiseren en ondersteunen wij vele activiteiten om de leefbaarheid van de dorpen te bevorderen.

Ook zijn een aantal werkgroepen onder dorpsbelang actief:

  • Groen
  • Duurzaam
  • Redactie Tuorkefretter
  • Bezoekers nieuwe bewoners

Deze commissies opereren zelfstandig en hebben naar behoefte contact met de bestuursleden van dorpsbelang.

We vergaderen iedere laatste maandag van de maand. Alle zaken die Wirdum en Swichum aangaan worden dan besproken. Vier keer per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst waarbij alle bewoners zijn uitgenodigd om zaken met elkaar te bespreken.

Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Lidmaatschap

Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Wirdum, Swichum en directe omgeving kan lid worden. De contributie is € 16,- euro per jaar. Aanmelden of opzeggen kan via db.wurdum.swichum@gmail.com

 

Sjors Hempenius

Voorzitter

Chris van der Werf

Penningmeester

Ilona Lesscher

Notulist

Heleen Bruggen

Secretaris

Wietse Reidinga

Algemeen lid, contact De Golle

Rob Broersma

Ledenadministratie / advertenties

Vacature

Interesse? Laat het ons weten.