Je bent hier: Home / Bestuur

De gezichten van dorpsbelang Wirdum-Swichum

Dorpsbelang zet zich samen met de gemeente in voor een prettige, veilige en schone leefomgeving. U kunt bij dorpsbelang terecht als u ideeën hebt over de ontwikkeling in uw dorp.   

De vereniging dorpsbelang Wirdum-Swichum bestaat uit een bestuur en een groot aantal leden. De meeste inwoners van Wirdum en Swichum zijn lid dorpsbelang. Zij ontvangen de dorpskrant de Tuorkefretter. De Tuorkefretter verschijnt 10 keer per jaar.

Onze doelstelling zijn het behartigen van belangen van de bewoners van Wirdum en Swichum naar gemeente en provincie. Daarnaast organiseren en ondersteunen wij vele activiteiten om de leefbaarheid van de dorpen te bevorderen.

Ook zijn een aantal werkgroepen onder dorpsbelang actief:

  • Groen
  • Duurzaam
  • Redactie Tuorkefretter
  • Bezoekers nieuwe bewoners

Deze commissies opereren zelfstandig en hebben naar behoefte contact met de bestuursleden van dorpsbelang.

We vergaderen iedere laatste maandag van de maand. Alle zaken die Wirdum en Swichum aangaan worden dan besproken. De vergadering begint om 19:30 uur. Tussen 19:30 en 20:00 is er een inloop halfuur. Dorpsbewoners zijn dan van harte uitgenodigd om zaken die spelen rondom bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid in het dorp, buurt of straat met ons te delen.

Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering zodat iedereen op de hoogte blijft en zijn zegje kan doen.

Lidmaatschap

Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Wirdum, Swichum en directe omgeving kan lid worden. De contributie is € 16,- euro per jaar. Aanmelden of opzeggen kan via db.wurdum.swichum@gmail.com

 

Secretaris

Sjors Hempenius

Voorzitter

Chris van der Werf

Penningmeester

Ilona Lesscher

Algemeen lid, contact de Golle

Heleen Bruggen

Algemeen lid

Wietse Reidinga

Algemeen lid

Rob Broersma

Ledenadministratie / advertenties

Vacature

Interesse? Laat het ons weten.