Agenda

  • Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni: Avond-4-daagse
  • Zondag 23 juni: Openlucht kerkdienst
  • Donderdag 27 juni: Bezoek Fries Landbouwmuseum werkgroep UVV/PKN
  • Donderdag 27 juni: Lezing over HSP

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Agenda

Wilt u iets organiseren? Overleg dan eerst de datum met Baukje Dol 058- 255 17 24.

Datum Agenda punt Locatie en tijd
Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni Avond-4-daagse De Golle 18:00
Zondag 23 juni Openlucht kerkdienst Camstrastate Viering 9:30. Ontbijt om 8:45
Donderdag 27 juni Bezoek Fries Landbouwmuseum werkgroep UVV/PKN De Golle 14:00
Donderdag 27 juni Lezing over HSP Nicolaestsjerke 19:30
Zaterdag 29 juni Lectio Divina St. Martinuskerk 16:00
Zaterdag 29 juni Brassband Wirdum met Goutumer mannenkoor Ien en Mien Goutum 19:00
Maand juli Expositie beelden, schilderijen en mozaïek Nicolaestsjerke op donderdag t/m zondag van 13:00 - 17:00
Maandag 1 juli Laatste vergadering voor de zomer dorpsbelang De Golle 19:30
Zaterdag 6 juli Lectio Devina St. Martinuskerk 16:00
Donderdag 25 juli Theeschenkerij UVV/PKN De Fikarij 14:00
Donderdag 22 augustus Foarmerke
Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus Dorpsfeest
Vrijdag 23 augustus De kat in de kelder door Nut en Nocht Feesttent tijdens dorpsfeest
Vrijdag 13 september Vertrek W3 Fietsklassieker De Golle 7:00
Zaterdag 14 september Aankomst fietsklassieker W3 De Golle geschatte aankomst 18:00

Avond-4-daagse

Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni

×

Openlucht kerkdienst

Zondag 23 juni

×

Bezoek Fries Landbouwmuseum werkgroep UVV/PKN

Donderdag 27 juni

×

Lezing over HSP

Donderdag 27 juni

×

Lectio Divina

Zaterdag 29 juni

×

Brassband Wirdum met Goutumer mannenkoor

Zaterdag 29 juni

×

Expositie beelden, schilderijen en mozaïek

Maand juli

×

Laatste vergadering voor de zomer dorpsbelang

Maandag 1 juli

×

Lectio Devina

Zaterdag 6 juli

×

Theeschenkerij UVV/PKN

Donderdag 25 juli

×

Foarmerke

Donderdag 22 augustus

×

Dorpsfeest

Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus

×

De kat in de kelder door Nut en Nocht

Vrijdag 23 augustus

×

Vertrek W3 Fietsklassieker

Vrijdag 13 september

×

Aankomst fietsklassieker W3

Zaterdag 14 september

×